Adverbs of frequency

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
7
Velikost: 1.36 MB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
24. 8. 2022
Cena:
35 Kč vč. DPH
Sdílet:

Obsah: 28 karet

Cíl: Procvičení správného slovosledu vět s frekvenčními příslovci a slovní zásobu denní rutina

Návod k výrobě:  Karty vytiskneme, zalaminujeme a dle vyznačených čar nastříháme.

Jak s materiálem pracovat: Učitel vytvoří několik stanovišť s nastříhanými kartami. Žáci ve skupinách chodí mezi stanovišti a skládají ústřižky tak, aby vytvořili obrázek a větu zároveň. Učitel mezi žáky chodí, monitoruje, kontroluje, zdali žáci větám rozumí. Následně si společně všichni zopakují pravidla slovosledu vět s frekvenčními příslovci. Nakonec si žáci vyberou pět rutin a napíšou do sešitu věty o sobě a své rodině.

 

Další produkty od autora Iva Bartoňková

37527
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Popis materiálu Šest různých záložek ve tvaru šipky sloužící jako ocenění práce žáků na konci školního roku v předmětu
27.00 Kč
772
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky. Žáci mají říct pět věcí z dané kategorie. Mohou pracovat ve dvojicích nebo jim kategorie zadává učitel.
25.00 Kč
42465
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Můj školní rok, čtyři sebehodnotící listy (CZ a AJ verze)
0.00 Kč
231914
Anglický jazyk
7., 8., ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
15 x 2 karet na procvičení vazby be going to pro blízkou budoucnost. Jak s materiálem pracovat: Varianta 1 – Učitel
25.00 Kč
Adverbs of frequency Adverbs of frequency
Obsah: 28 karet Cíl: Procvičení správného slovosledu vět s frekvenčními příslovci a slovní zásobu denní rutina Návod k výrobě:  Karty vytiskneme, zalaminujeme a dle vyznačených čar nastříháme. Jak s materiálem pracovat: Učitel vytvoří několik stanovišť s nastříhanými kartami. Žáci ve skupinách chodí mezi stanovišti a skládají ústřižky tak, aby vytvořili obrázek a větu zároveň. Učitel mezi žáky chodí, monitoruje, kontroluje, zdali žáci větám rozumí. Následně si společně všichni zopakují pravidla slovosledu vět s frekvenčními příslovci. Nakonec si žáci vyberou pět rutin a napíšou do sešitu věty o sobě a své rodině.
 
UUCZ-166236
Anglický jazyk>Didaktické hry>7.>ZŠ – 2. STUPEŇ
35.00