Vyhledávání

Seřadit podle
Pořadí
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
PŘÍSLOVÍ SE ŠIFRAMI Žáci najdou v tabulce písmeno podle zadání a zapíší do políčka pod ním. Celé přísloví přepíší na
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Další oblíbená sada tužek určená k výzdobě třídy, tentokrát s přehledem násobení.
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Zahrajte si domino s příšerkami - zábava spojená s poznáním :-) Vzájemně kombinovatelné hrací kameny – hrát můžete
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
28 karet x 8 příkladů + řešení na zadní straně Děti vypočtou příklady a na kraji karty (násobení vlevo, dělení vpravo)
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Výzdobu si vytiskněte, zalaminujte a karty s jednotkami připevněte na podklad suchým zipem - tím vznikne aktivita, při
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Nemusíš být Harry Potter, abys uměl kouzlit slovy! 24 karet s kouzelnými slovíčky v barvě duhy celkem 12 stran 1. Pardon
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Lapbook obsahuje - seznámení s malými a velkými planetami, třídění informací o nich, sluneční soustavu, fáze měsíce
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Naše oblíbená hra, když se děti potřebují vypovídat :-) Pravidla: rozdělíme děti do skupinek po 4 žácích, každá skupina
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
HISTORIE ČESKÝCH ZEMÍ 2 Přehledné plakátky velikosti A4 obsahující novověkou historii – Habsburky, 1. světovou válku
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
vzory podstatných jmen zlomky a desetinná čísla Přehled pádů Přehled slovní druhů Tvary a tělesa Pravidla naší třídy
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování (144) slov vhodnými slabikami s obojetnými souhláskami B, L, M, P, S, V
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Aktivita obsahuje kartičky s názvy slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky, slovesa
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Obsah: názvy slovních druhů pro výzdobu třídy (podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky, slovesa, příslovce
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Úkoly jsou zadávány tak, aby žáci byli schopni orientovat se ve světě internetu za účelem získání potřebných informací
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Rychlá hra, kterou se vyplatí nosit stále při sobě. Jedete s dětmi vlakem, autem, čekáte na nádraží …? Skončili jste
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
BĚHACÍ DIKTÁT černobílá x barevná verze 10 her na běhací diktát – NÁSOBENÍ hra násobení 1 tajenka: KALENDÁŘ hra násobení
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Sada checklistů (seznamů) na školní potřeby, věci do penálu, pomůcky na tělocvik či výtvarné potřeby. Součástí jsou
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
11 + 3 bonusové pracovní listy na sebe-hodnocení žáků. Vhodné jako zpětná vazba i pro učitele. Na matematiku, češtinu
X