Vyhledávání

Seřadit podle
Pořadí
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
- rozbor uměleckých textů zábavně i "přijímačkově" - kritické myšlení, orientace v textu - 33 stran pracovních listů +
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Souhrnné opakování přísudku: 1. Přehled pro žáky - druhy přísudku (vhodné i pro žáky s SPU) 2. 9 pracovních listů +
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Sada checklistů (seznamů) na školní potřeby, věci do penálu, pomůcky na tělocvik či výtvarné potřeby. Součástí jsou
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
11 + 3 bonusové pracovní listy na sebe-hodnocení žáků. Vhodné jako zpětná vazba i pro učitele. Na matematiku, češtinu
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Reflektivní otázky pro sebehodnocení na konci hodiny nebo dne. Lze položit stejnou otázku celé třídě, každý odpovídá
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
- příprava k přijímací i maturitní zkoušce - 15 stran pracovních listů + řešení (vyplněno v kopii) - opakování větných
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Materiál 20 karet s historickými zajímavostmi a kuriozitami slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti zábavnou formou, je
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Zábavné cvičení formou hry, při kterém si žáci rozvinou slovní zásobu a nebudou se přitom nudit. Materiál na ´záživné´
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Elektronická kniha se zábavně vysvětlenými 100 nejčastějšími chybami, které studenti angličtiny dělají a vysvětlení, jak
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Slovní hra pro studenty angličtiny pro rozšíření slovní zásoby a rozvíjení schopnosti mluvit.
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Tento materiál slouží třídním učitelům, kteří buď chtějí mít přehled o výsledcích svých žáků, nebo tyto výsledky
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Chtěla bych Vás seznámit se svou indiánskou hrou na léto. Já jsem ji tvořila pro 14 dětí ve věkovém rozmezí 3 – 13 let
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
10 pracovních listů neliterárního charakteru včetně klíče k procvičení čtenářské gramotnosti. Najdete zde účtenku od
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Předkládám Vám soubor svých oblíbených a účinných cvičení k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ. Najdete zde různorodá
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Materiál slouží k rozvoji komplexního myšlení v mluvnici. Žáci si netradičně vybírají z různorodých variant, které jsou
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
barevné kartičky určené k rozlišování slovních druhů (pro žáky) zásobník slovíček k rozlišení na slovní druhy (pro
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
11 pracovní listů z české a světové literatury pro žáky 6. - 9. třídy texty jsem vybírala tak, aby se mi neopakovaly s
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Karty plné informací a pověstí o Pražském hradu a jeho okolí. Celkem je 20 karet velikosti 12x18 cm.. Součástí je mapa
X