Vyhledávání

Seřadit podle
Pořadí
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Karty jsou ve dvou úrovních obtížnosti: 24 karet jednodušších ( 2 kratší věty – každá na jednom řádku) 24 karet
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Děti takto trénuji logické myšlení, základy kódování a programovaní, prostorovou orientaci. Sada obsahuje 24 velkých
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Procvičujte učivo ČJ a M hravou formou. Vhodné pro začátek 4, třídy a celou 3. třídu. Soubor obsahuje: 108 kartiček s
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Opakování či vyvození české abecedy HADÍ ZÁVODY. Soubor obsahuje tři hadí abecedy – velká tiskací písmena, malá psací
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Sborník do hodin českého jazyka – Tvrdé a měkké souhlásky Obsahuje: – karty měkkých a tvrdých souhlásek + obrázky se
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Souhrnné opakování přísudku: 1. Přehled pro žáky - druhy přísudku (vhodné i pro žáky s SPU) 2. 9 pracovních listů +
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Vystavte žákům učivo přehledně a jednoduše zpracované. 28 barevných plakátů velikosti A3 učiva českého jazya 3. třídy
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování slov vhodnými slabikami s tvrdými souhláskami. Aktivitu lze využít pro práci
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování slov vhodnými slabikami s měkkými souhláskami (krátké i dlouhé verze)
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
84 kartiček se slovy k procvičování doplňování chybějících písmen Žáci si při aktivitě procvičují doplňování slov
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování slov vhodnými slabikami. Aktivitu lze využít pro práci jednotlivců, dvojic či
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování slov vhodnými slabikami (dlouhé i krátké varianty). Aktivitu lze využít pro
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování (144) slov vhodnými slabikami s obojetnými souhláskami B, L, M, P, S, V
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Aktivita obsahuje kartičky s názvy slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky, slovesa
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Obsah: názvy slovních druhů pro výzdobu třídy (podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky, slovesa, příslovce
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Sborník ČJ – Podstatná jména 1.-3. třída. Sborník obsahuje karty s obrázky a slovy, velké karty s vlastnostmi a 10
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Kompaktní pomůcka: 64kartiček k roztřídění ve vlastní obálce. Materiál obsahuje: 64 kartiček k roztřídění ve dvou
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Kompaktní pomůcka: 64kartiček k roztřídění ve vlastní obálce. Materiál obsahuje: 64 kartiček k roztřídění ve dvou
X