Vyhledávání

Seřadit podle
Pořadí
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Soubor pro malé i velké milovníky písmenek v podobě pdf. Prostřednictvím ručně kreslených omalovánek se děti seznámí se
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Karty A6 Zábavná abeceda - doporučuji zalaminovat a nastříhat - zalaminované karty lze používat opakovaně s mazacím
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
24 karet Děti do karty zapisují písmenka tak, jak jdou v abecedě po sobě. Každá karta obsahuje několik částí abecedy v
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Sešit obsahuje 73 stran k nácviku čtení a psaní souhlásek m ,l, s, p, t, j. Děti se v něm hravou formou, vybarvováním
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Děti na listu zakroužkují dané písmenko ve všech slovech. Může následovat společná kontrola (podle schopností dětí)
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování slov vhodnými slabikami. Aktivitu lze využít pro práci jednotlivců, dvojic či
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Pracovní list vhodný od druhé třídy na první školní týden.
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Děti přikládají k sobě všechny 4 tvary písmenek + obrázek, který písmenkem začíná. - 34 puzzle - barevná verze + 34
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
6 +6 oboustranných pracovních listů ve dvou obtížnostech, řešení. První strana – tvary písmen, druhá strana
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
24 barevných karet 24 černobílých karet pro úsporný tisk 8 karet k vlastnímu dotvoření Na jedné straně A4 je 8 karet
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
15 + 1 pracovních listů k rozvoji fantazie, tvůrčího psaní, slohové výchovy, kreativity a zábavy. Na posledním listě je
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
PRÁCE SE SLOVY A OBRÁZKEM 4 v 1 Slova s kombinací SAMOHLÁSEK + S, M, L, P, T, J. 80 slov (z toho 40 obrázků) 2 verze
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ČTECÍ KARTY 24 čtecích karet na procvičování čtení po prvním období Slova s kombinací SAMOHLÁSEK + S, M, L, P, T, J. 12
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Naučit děti tvořivému psaní je velmi důležité. Já s dětmi velmi často dělám aktivitky k vymýšlení příběhů. Děti tak
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Bez zvládnutého sluchového, zrakového i prostorového vnímání nelze se naučit číst, psát, ale i počítat. Nabídněte dětem
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Popis Obsahem jsou karty s úkoly na procvičování tvarů písmen Děti na kartu k označení pokládají víčka od PET lahví
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Oblíbená hra na skládání slov Obsahem jsou karty s úkoly na složení slov dle obrázků. Slova jsou tří písmenná, čtyř
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
S kartami mohou děti pracovat samostatně, ve dvojicích nebo v méně početných skupinkách. K vrchní části děti přiřazují
X