BIRDS - memory game (32 species)

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
17
Velikost: 21.2 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 3. 2023
Sdílet:
  • 32 druhů ptáků, 32 dvojic pexesa
  • PDF formát, připraveno k tisku
  • obsahuje metodiku s tipy do výuky

 

Kromě opakovací aktivity, rozcvičky nebo hry na procvičení tématu, je možné použít pexesové karty i následujícím způsobem:

·      Každé dítě dostane jednu kartu a hledá si k sobě dvojici (rozřazovací aktivita).

·      Děti si vytáhnou dvě náhodné karty a porovnávají je (co mají společného a co rozdílného).

·      Děti třídí kartičky pexesa podle zadaných kritérií (kde se živočich vyskytuje, co je jeho potrava…), případně si mohou kritéria pro třízení vymýšlet.

·      Děti řadí kartičky pexesa podle kritérií (od nejmenšího po největší, od nejčastěji se vyskytujícího...).

·      Děti si vytáhnou kartičku a popíší živočicha na ní (podle svých znalostí), ostatní hádají.

Další produkty od autora Marie Daňková

252429
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Slovní úlohy - přímá a nepřímá úměrnost 20 karet se slovními úlohami přímá a nepřímá úměrnost správné řešení metodika s
30.00 Kč
214811
Matematika - geometrie
ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Konstrukční úlohy - čtyřúhelníky *20 karet se zadáním konstrukčních úloh *zadání se stranami, úhly a úhlopříčkami
30.00 Kč
480138
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Přehled učiva
Desetinná čísla sčítání, odčítání, násobení i dělení vzorové příklady vhodné pro děti s SPÚ / IVP shrnutí učiva / možné
30.00 Kč
124593
Matematika
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Skládačky
DRUHÁ MOCNINA - dvojice přiřazování PDF formát, včetně metodiky 24 dvojic k přiřazení, připraveno pro tisk Vhodná
30.00 Kč
BIRDS - memory game (32 species) BIRDS - memory game (32 species)
32 druhů ptáků, 32 dvojic pexesa PDF formát, připraveno k tisku obsahuje metodiku s tipy do výuky   Kromě opakovací aktivity, rozcvičky nebo hry na procvičení tématu, je možné použít pexesové karty i následujícím způsobem: ·      Každé dítě dostane jednu kartu a hledá si k sobě dvojici (rozřazovací aktivita). ·      Děti si vytáhnou dvě náhodné karty a porovnávají je (co mají společného a co rozdílného). ·      Děti třídí kartičky pexesa podle zadaných kritérií (kde se živočich vyskytuje, co je jeho potrava…), případně si mohou kritéria pro třízení vymýšlet. ·      Děti řadí kartičky pexesa podle kritérií (od nejmenšího po největší, od nejčastěji se vyskytujícího...). ·      Děti si vytáhnou kartičku a popíší živočicha na ní (podle svých znalostí), ostatní hádají.
UUCZ-270897
Anglický jazyk>CLIL>Pexeso>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Živočichové>Ptáci
30.00