ENG - ANIMALS (I have, who has / Já mám, kdo má)

Počet stran:
40
Velikost: 6.94 MB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
22. 10. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

Klasická hra JÁ MÁM, KDO MÁ. Téma zvířata (domácí i divoká). Sada obsahuje 40 kartiček - začínat a končit může libovolné.

Další produkty od autora Petra N.

355265
Český jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Sada 90 vět / slovních spojení. Využitelné na kolíčkování, kroužkování i jinak. Každý příklad na vlastní kartičce -
25.00 Kč
341792
Český jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
50 úloh ze slovotvorby s řešením. Odvozování mezi slovními druhy - podstatná & přídavná jména, slovesa, příslovce.
30.00 Kč
166492
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Sada 5 plakátků na téma TVAROSLOVÍ - OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa)
50.00 Kč
172082
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Sedm přehledových stran funkčních stylů a slohových postupů. Včetně příkladů útvarů, kde se vyskytují. Vhodné pro práci
40.00 Kč
ENG - ANIMALS (I have, who has / Já mám, kdo má) ENG - ANIMALS (I have, who has / Já mám, kdo má)
Klasická hra JÁ MÁM, KDO MÁ. Téma zvířata (domácí i divoká). Sada obsahuje 40 kartiček - začínat a končit může libovolné.
UUCZ-400817
Anglický jazyk>Cizí jazyky>Didaktické hry>Já mám, kdo má>1.>2.>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Živočichové
30.00