Sloveso To Be negative - kartičky

Předmět:
Ročník:
Počet stran:
6
Velikost: 847.66 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:
  • Vzdělávací materiál pro výuku anglického jazyka pro ZŠ, téma sloveso TO BE negative - procvičování a užívání správných tvarů slovesa v jednotlivých osobách (kartičky k procvičení učiva)
  • Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní
  • Cíl: rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti, postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama
  • Soubor obsahuje sadu kartiček k procvičení ZÁPORU slovesa být v hodinách anglického jazyka především na 1. stupni ZŠ.
  • Materiál má celkem 6 stran: 1. úvodní a dalších 5 stran určených k vytištění (pro delší životnost doporučuji zalaminovat).
  • První strana obsahuje časování slovesa TO BE - NEGATIVE (long form, short form a český překlad) ... lze využít např. na nástěnku ve třídě jako přehled učiva.
  • Druhá strana obsahuje jednotlivé kartičky k časování slovesa TO BE - NEGATIVE (long form) - žáci k sobě přiřazují trojice s daným jevem.
  • Každá další strana obsahuje 2 stejné sady kartiček k procvičení učiva - žáci k sobě přiřazují dvojice s daným jevem, mohou si zahrát pexeso.

Další produkty od autora Zdeňka Jahodová

113815
Matematika
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Vzdělávací materiál pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní Cíl
25.00 Kč
64894
Matematika - geometrie
2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Postřehovky
Vzdělávací materiál pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní
25.00 Kč
262369
Anglický jazyk
4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ
Domino
soubor obsahuje vzdělávací materiál pro výuku anglického jazyka pro ZŠ, téma TIME (čas) - orientace v hodinách a správné
40.00 Kč
217723
Matematika
4.
Didaktické hry
- Vzdělávací materiál pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ, téma zápis a čtení čísel v oboru do 10 000 (hry k procvičení
30.00 Kč
Sloveso To Be negative - kartičky Sloveso To Be negative - kartičky
Vzdělávací materiál pro výuku anglického jazyka pro ZŠ, téma sloveso TO BE negative - procvičování a užívání správných tvarů slovesa v jednotlivých osobách (kartičky k procvičení učiva) Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní Cíl: rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti, postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama Soubor obsahuje sadu kartiček k procvičení ZÁPORU slovesa být v hodinách anglického jazyka především na 1. stupni ZŠ. Materiál má celkem 6 stran: 1. úvodní a dalších 5 stran určených k vytištění (pro delší životnost doporučuji zalaminovat). První strana obsahuje časování slovesa TO BE - NEGATIVE (long form, short form a český překlad) ... lze využít např. na nástěnku ve třídě jako přehled učiva. Druhá strana obsahuje jednotlivé kartičky k časování slovesa TO BE - NEGATIVE (long form) - žáci k sobě přiřazují trojice s daným jevem. Každá další strana obsahuje 2 stejné sady kartiček k procvičení učiva - žáci k sobě přiřazují dvojice s daným jevem, mohou si zahrát pexeso.
UUCZ-249514
Anglický jazyk>Didaktické hry>Pexeso>Skládačky>3.>4.>5.>6.>ZŠ – 1. STUPEŇ
30.00