GLOBÁLNÍ ČTENÍ - ELEKTRONIKA

Předmět:
Český jazyk - čtení, Logopedie, Strukturované učení
Ročník:
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Kategorie:
Pracovní listy
Počet stran:
8
Velikost: 4.16 MB
Prodávající:
Nahráno: 17. 09. 2021
Cena:
49 Kč vč. DPH

Součástí materiálu velká i malá písmena.

Čtení podle této metody prochází čtyřmi obdobími:  

  1. Období přípravné – rozvíjení řeči, smyslů, paměti, pozornosti, představivosti.
  2. Období paměti – žáci vnímají a snaží se zapamatovat obrazy slov. Častým opakováním si zapamatují jejich tištěný obraz a pak jsou schopni slova číst, aniž znají jednotlivá písmena. Cílem je porozumění textu. 
  3. Období analýzy – dítě je přivedeno k rozboru vět na slova, postupně dojde k analýze slov na slabiky, hlásky a písmena. Žáci si všímají, které písmeno je na začátku, uprostřed a na konci slova, uvědomují si, co je v jednotlivých slovech stejné a čím se liší. Postupně se seznamují s písmeny malé a velké tiskací abecedy. 
  4. Období syntézy – žáci se učili číst nová slova, která se skládala ze známých částí.
  5. Období zdokonalování čtení – jde o procvičování syntézy slov a vět různými hrami. Používají se hry, přesmyčky, křížovky, doplňovačky apod. Dochází k individuálnímu docvičování čtení. Učitel zjišťuje individuální rozdíly mezi žáky, zpřesňuje se znalost abecedy, cvičí čtení obtížnějších slov. 

Kladem globální metody je, že motivuje děti ke čtení přiměřenou a zajímavou četbou, respektuje věkové a individuální zvláštnosti žáků. K záporům patří přetěžování dětí v období rozvíjení paměti a problematické osvojování slabikové, hláskové a písmenkové stavby vět, které někdy svádí k povrchnímu čtení a odhadování slov. 

GLOBÁLNÍ ČTENÍ - ELEKTRONIKA GLOBÁLNÍ ČTENÍ - ELEKTRONIKA
Součástí materiálu velká i malá písmena. Čtení podle této metody prochází čtyřmi obdobími:   Období přípravné – rozvíjení řeči, smyslů, paměti, pozornosti, představivosti. Období paměti – žáci vnímají a snaží se zapamatovat obrazy slov. Častým opakováním si zapamatují jejich tištěný obraz a pak jsou schopni slova číst, aniž znají jednotlivá písmena. Cílem je porozumění textu.  Období analýzy – dítě je přivedeno k rozboru vět na slova, postupně dojde k analýze slov na slabiky, hlásky a písmena. Žáci si všímají, které písmeno je na začátku, uprostřed a na konci slova, uvědomují si, co je v jednotlivých slovech stejné a čím se liší. Postupně se seznamují s písmeny malé a velké tiskací abecedy.  Období syntézy – žáci se učili číst nová slova, která se skládala ze známých částí. Období zdokonalování čtení – jde o procvičování syntézy slov a vět různými hrami. Používají se hry, přesmyčky, křížovky, doplňovačky apod. Dochází k individuálnímu docvičování čtení. Učitel zjišťuje individuální rozdíly mezi žáky, zpřesňuje se znalost abecedy, cvičí čtení obtížnějších slov.  Kladem globální metody je, že motivuje děti ke čtení přiměřenou a zajímavou četbou, respektuje věkové a individuální zvláštnosti žáků. K záporům patří přetěžování dětí v období rozvíjení paměti a problematické osvojování slabikové, hláskové a písmenkové stavby vět, které někdy svádí k povrchnímu čtení a odhadování slov. 
63924
Český jazyk - čtení>Logopedie>Strukturované učení>Pracovní listy>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika
49.00