Pohádky (Erben, Němcová, Grimmové)

Téma:
Počet stran:
16
Velikost: 964.31 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 8. 2022
Sdílet:

Materiál obsahuje zpracování třech lidových pohádek od K. J. Erbena, B. Němcové a bratrů Grimmových. V materiálu najdete vždy text pohádky, k ní zpracovaný kvíz (test - 20 + 13 + 12 otázek). Následuje dvojstrana s hodnocením jednotlivých pohádek. Součástí materiálu jsou i vyřešené kvízy. Vše je připraveno k tisku tak, aby se co nejméně plýtvalo barvou a papírem, proto je třeba řešení pro učitele menším písmem než kvíz pro děti. 

Materiál odpovídá minimálně 4 vyučovacím hodinám. Lze s ním pracovat v hodinách literatury a dílnách čtení. 

 

Další produkty od autora Lucie N.

162154
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Následující materiál sestává z 14 pracovních listů vhodných k nalepení do sešitu. Každý list je složen ze souvislého
33.00 Kč
66804
Občanská výchova
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje pracovní listy zahrnující úvod do sociologie - seznamuje žáky s pojmy socializace, sociální role
30.00 Kč
12108
Český jazyk - literatura
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál je určen do hodin literární výchovy. Obsahuje několik úryvků z Nerudovy tvorby - naleznete v něm básně: Z časů
30.00 Kč
155503
Český jazyk
7., 8.
Pracovní listy
Materiál s názvem Interpunkční rozcvičky 1 obsahuje 15 krátkých pracovních listů zaměřených na psaní čárky ve větě
30.00 Kč
Pohádky (Erben, Němcová, Grimmové) Pohádky (Erben, Němcová, Grimmové)
Materiál obsahuje zpracování třech lidových pohádek od K. J. Erbena, B. Němcové a bratrů Grimmových. V materiálu najdete vždy text pohádky, k ní zpracovaný kvíz (test - 20 + 13 + 12 otázek). Následuje dvojstrana s hodnocením jednotlivých pohádek. Součástí materiálu jsou i vyřešené kvízy. Vše je připraveno k tisku tak, aby se co nejméně plýtvalo barvou a papírem, proto je třeba řešení pro učitele menším písmem než kvíz pro děti.  Materiál odpovídá minimálně 4 vyučovacím hodinám. Lze s ním pracovat v hodinách literatury a dílnách čtení.   
UUCZ-14582
Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Pohádky
35.00