Pohádky (Erben, Němcová, Grimmové)

Téma:
Počet stran:
16
Velikost: 964.31 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 8. 2022
Cena:
35 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál obsahuje zpracování třech lidových pohádek od K. J. Erbena, B. Němcové a bratrů Grimmových. V materiálu najdete vždy text pohádky, k ní zpracovaný kvíz (test - 20 + 13 + 12 otázek). Následuje dvojstrana s hodnocením jednotlivých pohádek. Součástí materiálu jsou i vyřešené kvízy. Vše je připraveno k tisku tak, aby se co nejméně plýtvalo barvou a papírem, proto je třeba řešení pro učitele menším písmem než kvíz pro děti. 

Materiál odpovídá minimálně 4 vyučovacím hodinám. Lze s ním pracovat v hodinách literatury a dílnách čtení. 

 

Další produkty od autora Lucie N.

155503
Český jazyk
7., 8.
Pracovní listy
Materiál s názvem Interpunkční rozcvičky 1 obsahuje 15 krátkých pracovních listů zaměřených na psaní čárky ve větě
30.00 Kč
92138
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ
Pracovní listy
Materiál obsahuje 13 jazykových rozborů primárně určených pro žáky 7. ročníku. Obsahuje učivo tvarosloví a skladby s
35.00 Kč
405342
Český jazyk
8., 9., SŠ
Pracovní listy
Cílem materiálu je pochopení rozboru složitého souvětí a interpunkce. Na počátku materiálu se nachází základní pravidla
35.00 Kč
25017
Český jazyk - literatura
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál zpracovává téma 1. světové války v literatuře. Nabízí texty tří autorů - E. M. Remarque (Na západní frontě klid
35.00 Kč
Pohádky (Erben, Němcová, Grimmové) Pohádky (Erben, Němcová, Grimmové)
Materiál obsahuje zpracování třech lidových pohádek od K. J. Erbena, B. Němcové a bratrů Grimmových. V materiálu najdete vždy text pohádky, k ní zpracovaný kvíz (test - 20 + 13 + 12 otázek). Následuje dvojstrana s hodnocením jednotlivých pohádek. Součástí materiálu jsou i vyřešené kvízy. Vše je připraveno k tisku tak, aby se co nejméně plýtvalo barvou a papírem, proto je třeba řešení pro učitele menším písmem než kvíz pro děti.  Materiál odpovídá minimálně 4 vyučovacím hodinám. Lze s ním pracovat v hodinách literatury a dílnách čtení.   
UUCZ-14582
Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Pohádky
35.00