VZDĚLÁVACÍ TABULKY - VÁNOCE

Téma:
Počet stran:
9
Velikost: 30.36 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
-20 % 29 Kč
23,2 Kč
Sdílet:

VZDĚLÁVACÍ TABULKY - VÁNOCE

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, řešení problémů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, dále vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, jeho podpora a rozvoj zájmu o učení, vytváření základů pro práci s informacemi, osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (čísla)

Dítě se díky materiálu seznámí se základními počty, tříděním věcí podle barev, velikostí, směru a myšlenkovými operacemi s vánoční tématikou. Materiál trénuje různé formy paměti, rozvíjí a cvičí vnímání a zrakovou paměť, slovní zásobu a trénuje koncentraci pozornosti.

Pracovní listy podporují tvořivost, představivost a fantazii. Podporují rozvoj jeho intelektu, řečí a jazyka.

Jedná se nejen o logopedickou pomůcku, kterou lze rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu, výslovnost, porozumění řeči, sociální stránku jazyka či gramatické jevy českého jazyka.

Dítě se s touto pomůckou seznámí s určováním velikosti, směru, barev, poznávání stínů, počítání do pěti a to vše s Vánoční tématikou.

OBSAH:

Průvodní list, 8x A4 stran tabulky na procvičení počítání, barev, velikostí, směrů, čtení, a jiné

NÁVOD:

1.Vytisknout stránky s tabulkami
2.Stránku rozstřihnout po tečkované čáře, tak aby vznikl list s tabulkou a list s jednotlivými kartičkami. Tyto kartičky nastříhat.
3.Vše zalaminovat a opět vystřihnout
4.Na kartičky a podklad je možné nalepit suché zipy, není nutností.

JAK S MATERIÁLEM PRACOVAT:
Vybrat si jednu z tabulek, tu dítěti předložit a splnit daný úkol, nejlépe s pomocí slovního doprovodu. Aby se dítě naučilo obrázky nejen správně pojmenovávat, ale i skloňovat.

Další produkty od autora MIŠILOVE hand made - Miroslava Mazáčová

390978
Pracovní činnosti
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Celoroční tematická hra
Pracovní listy se suchými zipy - BARVIČKY ! TYTO LISTY JSOU TAKÉ SOUČÁSTÍ CELÉ KOMPLETNÍ KNIHY, KTEROU MÁM V NABÍDCE ZDE
35.00 Kč
-20 % 35 Kč
28 Kč
343839
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ
Skládačky
Pracovní listy se suchými zipy - ZVÍŘÁTKA ! TYTO LISTY JSOU TAKÉ SOUČÁSTÍ CELÉ KOMPLETNÍ KNIHY, KTEROU MÁM V NABÍDCE ZDE
35.00 Kč
-20 % 35 Kč
28 Kč
340642
Nezařazené k předmětu
Miminka, Batole (1 - 3 roky), MŠ
Skládačky
Pracovní listy se suchými zipy - TEXTURY ! TYTO LISTY JSOU TAKÉ SOUČÁSTÍ CELÉ KOMPLETNÍ KNIHY, KTEROU MÁM V NABÍDCE ZDE
25.00 Kč
-8 % 25 Kč
23 Kč
339363
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Ostatní
Denní rituály - motivační tabulka na každodenní rutinu Jak správně motivovat dítě plnit každodenní povinnosti? Stačí jim
30.00 Kč
-20 % 30 Kč
24 Kč
VZDĚLÁVACÍ TABULKY - VÁNOCE VZDĚLÁVACÍ TABULKY - VÁNOCE
VZDĚLÁVACÍ TABULKY - VÁNOCE Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, řešení problémů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, dále vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, jeho podpora a rozvoj zájmu o učení, vytváření základů pro práci s informacemi, osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (čísla) Dítě se díky materiálu seznámí se základními počty, tříděním věcí podle barev, velikostí, směru a myšlenkovými operacemi s vánoční tématikou. Materiál trénuje různé formy paměti, rozvíjí a cvičí vnímání a zrakovou paměť, slovní zásobu a trénuje koncentraci pozornosti. Pracovní listy podporují tvořivost, představivost a fantazii. Podporují rozvoj jeho intelektu, řečí a jazyka. Jedná se nejen o logopedickou pomůcku, kterou lze rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu, výslovnost, porozumění řeči, sociální stránku jazyka či gramatické jevy českého jazyka. Dítě se s touto pomůckou seznámí s určováním velikosti, směru, barev, poznávání stínů, počítání do pěti a to vše s Vánoční tématikou. OBSAH: Průvodní list, 8x A4 stran tabulky na procvičení počítání, barev, velikostí, směrů, čtení, a jiné NÁVOD:
1.Vytisknout stránky s tabulkami
2.Stránku rozstřihnout po tečkované čáře, tak aby vznikl list s tabulkou a list s jednotlivými kartičkami. Tyto kartičky nastříhat.
3.Vše zalaminovat a opět vystřihnout
4.Na kartičky a podklad je možné nalepit suché zipy, není nutností.
JAK S MATERIÁLEM PRACOVAT: Vybrat si jednu z tabulek, tu dítěti předložit a splnit daný úkol, nejlépe s pomocí slovního doprovodu. Aby se dítě naučilo obrázky nejen správně pojmenovávat, ale i skloňovat.
UUCZ-441038
Český jazyk - čtení>Logopedie>Matematika>Didaktické hry>Skládačky>Pracovní listy>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>1.>2.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Barvy>Zima>Vánoce
29.00