Jazykové rozcvičky, jazykové rozbory

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
5
Velikost: 311.71 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Soubor obsahuje 8 jazykových rozborů spolu s řešením. Zadání rozborů je možné vytisknout a vlepit do sešitu nebo zalaminovat a použít jako zadání, které si děti přepíší do sešitu nebo na tabulku. Následuje sebekontrola pomocí přiloženého řešení. Ráda tyto aktivity využívám jako rozcvičky na začátku hodiny.

 

Jazykové rozcvičky obsahují učivo 2. pololetí 3. ročníku a lze je výborně využít jako souhrnné opakování v prvním pololetí 4. ročníku. Obsahuje určování slovních druhů, základních skladebních dvojic, souvětí, mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves (bez určování vzorů a způsobu), slov souznačných, protikladných, jednoznačných a mnohoznačných.

 

Další produkty od autora Mirka Tomková

247743
Matematika
3., 4.
Didaktické hry
Soubor obsahuje 36 rukavic s příklady mimo obor malé násobilky - v číselném oboru 0 - 100. Řešení je připojeno na
27.00 Kč
18868
Český jazyk - čtení
1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Didaktické hry
Tento soubor slou ž í k fixaci čten í otev ř en ý ch slabik s p í smenem Š, š. V souboru jsou obsaženy slabiky psané
35.00 Kč
113116
Český jazyk
2., 3.
Výzdoba třídy
Soubor obsahuje 14 demonstračních karet sloužících k vyvození učiva o párových souhláskách nebo k jejímu opakování
27.00 Kč
141851
Český jazyk
2., 3.
Didaktické hry
Soubor obsahuje 6 pracovních listů určených k přepisu + kartičky se slovy, které obsahují párové souhlásky. Námět k
28.00 Kč
Jazykové rozcvičky, jazykové rozbory Jazykové rozcvičky, jazykové rozbory
Soubor obsahuje 8 jazykových rozborů spolu s řešením. Zadání rozborů je možné vytisknout a vlepit do sešitu nebo zalaminovat a použít jako zadání, které si děti přepíší do sešitu nebo na tabulku. Následuje sebekontrola pomocí přiloženého řešení. Ráda tyto aktivity využívám jako rozcvičky na začátku hodiny.   Jazykové rozcvičky obsahují učivo 2. pololetí 3. ročníku a lze je výborně využít jako souhrnné opakování v prvním pololetí 4. ročníku. Obsahuje určování slovních druhů, základních skladebních dvojic, souvětí, mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves (bez určování vzorů a způsobu), slov souznačných, protikladných, jednoznačných a mnohoznačných.  
UUCZ-449587
Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>3.>4.
29.00