Běhací diktát - s, z, vz

Předmět:
Ročník:
4., 5., 6.
Počet stran:
3
Velikost: 1.25 MB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
19. 11. 2023
Cena:
27 Kč vč. DPH
Sdílet:

Zábavná aktivita na procvičení doplnění s, z, vz. Aktivita procvičuje paměť a správně psaní hlavně s, z, vz, ale procvičí např. i vyjmenovaná slova, u/ú/ů či měkké a tvrdé souhlásky. Obsahuje jak věty jednoduché, tak i souvětí. Žáci pracují ve skupině či dvojici. Karty rozmístíme po třídě nebo na chodbě. Jeden ze skupiny vyrazí, přečte si větu, zkusí si ji zapamatovat, vrátí se a nadiktuje ji spolužákovi. Takto pokračují až k poslední větě, případně se v průběhu prohodí.

Obsah: 10 karet s větami, karta s řešením

Cíl: Procvičit doplnění s, z, vz do slov.

Další produkty od autora Kateřina Lokvencová

60112
Anglický jazyk
4., 5., 6.
Didaktické hry
M ateriál slouží k procvičení správného použití vazby There is a There are na začátku věty. Žáci mají 16 neúplných vět
25.00 Kč
124462
Biologie
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Popis: Soubor aktivit věnující se důležitému tématu - chráněným živočichům a rostlinám v ČR. Soubor obsahuje celkem 4
115.00 Kč
45830
Přírodověda
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slouží k procvičení rozlišení živé a neživé přírody. 36 obrázků k přiřazování, zezadu obrázků je nejen kontrola
45.00 Kč
320788
Přírodověda
4., 5., 6.
Venkovní stezky, aktivity
Venkovní, případně i vnitřní hra zaměřená na procvičení bezobratlých. Na kartě je popis nějakého bezobratlého živočicha
45.00 Kč
Běhací diktát - s, z, vz Běhací diktát - s, z, vz
Zábavná aktivita na procvičení doplnění s, z, vz. Aktivita procvičuje paměť a správně psaní hlavně s, z, vz, ale procvičí např. i vyjmenovaná slova, u/ú/ů či měkké a tvrdé souhlásky. Obsahuje jak věty jednoduché, tak i souvětí. Žáci pracují ve skupině či dvojici. Karty rozmístíme po třídě nebo na chodbě. Jeden ze skupiny vyrazí, přečte si větu, zkusí si ji zapamatovat, vrátí se a nadiktuje ji spolužákovi. Takto pokračují až k poslední větě, případně se v průběhu prohodí. Obsah: 10 karet s větami, karta s řešením Cíl: Procvičit doplnění s, z, vz do slov.
UUCZ-408664
Český jazyk>Didaktické hry>Venkovní stezky, aktivity>4.>5.>6.
27.00