Druhy vět - určování

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
33
Velikost: 502.03 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 6. 2022
Cena:
49 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál obsahuje:

  • kartičky s jednoduchými větami dle postoje mluvčího (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací) s interpunkcí i bez ni + souvětími
  • kartičky s názvy kategorií
  • hlasovátka pro žáky
  • podložky ke třídění, které lze použít také jako pracovní list

Materiál najde využití hned v několika ročnících - čtení vět, přepis do sešitu, tvoření vět, určování druhů vět, hledání základních skladebních dvojic, odlišování věty jednoduché a souvětí aj.

Náměty pro práci s materiálem:

  • dělení do skupin – Z kartiček vytvořte několik menších souborů. Obtížnost a množství předkládaných kartiček volte dle možností žáků (např. pouze 2 kategorie – věta oznamovací a rozkazovací, 3 kategorie – věty oznamovací, tázací, rozkazovací atd.; věty s uvedenou interpunkcí, nebo bez ní).
  • hra – Vytvoříme 2 hromádky karet (věty + jejich názvy (požadovaný list nakopírujte vícekrát) / vybrané úkoly). Žák, který je na řadě, otočí kartu s větou a vezme si kartu s úkolem. úkol. Pokud odpoví správně, kartu s větou si nechá. Vyhrává žák, který má na konci hry nejvíce karet.
  • samostatná práce – Žáci dostanou některý z podkladových listů a jejich úkolem je jej vyplnit. Náročnost volíme dle možností žáků. Jednotlivé věty mohou opisovat, lepit, vymýšlet vlastní, tvořit z oznamovacích vět věty tázací apod. Žáci si mohou vzájemně připravit pracovní listy.
  • práce do sešitu – Žákům je k dispozici určité množství karet s větami. Každý si vylosuje kartu s úkolem a řešení plní do sešitu. Např. Napiš 5 vět oznamovacích. Vytvoř z věty rozkazovací větu tázací. Urči ve větách základní skladební dvojice. apod.

Další produkty od autora Tereza Vavrečková

192990
Český jazyk
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor obsahuje 6 pracovních listů . Temata jednotlivých pracovních listů: ryby (obecně) kapr obecný - informační text +
45.00 Kč
271623
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Přehledná pomůcka, která pomůže dětem zorientovat se v gramatických pravidlech ČJ. Soubor obsahuje přehledy učiva
45.00 Kč
12097
Český jazyk
3., 4., 5.
Výzdoba třídy
Obsah materiálu: schéma odůvodňující pravopis psaní i/í, y/í po obojetných souhláskách přehled všech vyjmenovaných slov
75.00 Kč
14087
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Materiál obsahuje: přehled pravidel jako výzdoba do třídy (2 varianty) přehled pro žáky do sešitu (hotový i k doplnění)
30.00 Kč
Druhy vět - určování Druhy vět - určování
Materiál obsahuje: kartičky s jednoduchými větami dle postoje mluvčího (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací) s interpunkcí i bez ni + souvětími kartičky s názvy kategorií hlasovátka pro žáky podložky ke třídění, které lze použít také jako pracovní list Materiál najde využití hned v několika ročnících - čtení vět, přepis do sešitu, tvoření vět, určování druhů vět, hledání základních skladebních dvojic, odlišování věty jednoduché a souvětí aj. Náměty pro práci s materiálem: dělení do skupin – Z kartiček vytvořte několik menších souborů. Obtížnost a množství předkládaných kartiček volte dle možností žáků (např. pouze 2 kategorie – věta oznamovací a rozkazovací, 3 kategorie – věty oznamovací, tázací, rozkazovací atd.; věty s uvedenou interpunkcí, nebo bez ní). hra – Vytvoříme 2 hromádky karet (věty + jejich názvy (požadovaný list nakopírujte vícekrát) / vybrané úkoly). Žák, který je na řadě, otočí kartu s větou a vezme si kartu s úkolem. úkol. Pokud odpoví správně, kartu s větou si nechá. Vyhrává žák, který má na konci hry nejvíce karet. samostatná práce – Žáci dostanou některý z podkladových listů a jejich úkolem je jej vyplnit. Náročnost volíme dle možností žáků. Jednotlivé věty mohou opisovat, lepit, vymýšlet vlastní, tvořit z oznamovacích vět věty tázací apod. Žáci si mohou vzájemně připravit pracovní listy. práce do sešitu – Žákům je k dispozici určité množství karet s větami. Každý si vylosuje kartu s úkolem a řešení plní do sešitu. Např. Napiš 5 vět oznamovacích. Vytvoř z věty rozkazovací větu tázací. Urči ve větách základní skladební dvojice. apod.
UUCZ-14084
Český jazyk>Didaktické hry>2.>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ
49.00