Druhy vět - určování

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
33
Velikost: 502.03 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 6. 2022
Sdílet:

Materiál obsahuje:

  • kartičky s jednoduchými větami dle postoje mluvčího (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací) s interpunkcí i bez ni + souvětími
  • kartičky s názvy kategorií
  • hlasovátka pro žáky
  • podložky ke třídění, které lze použít také jako pracovní list

Materiál najde využití hned v několika ročnících - čtení vět, přepis do sešitu, tvoření vět, určování druhů vět, hledání základních skladebních dvojic, odlišování věty jednoduché a souvětí aj.

Náměty pro práci s materiálem:

  • dělení do skupin – Z kartiček vytvořte několik menších souborů. Obtížnost a množství předkládaných kartiček volte dle možností žáků (např. pouze 2 kategorie – věta oznamovací a rozkazovací, 3 kategorie – věty oznamovací, tázací, rozkazovací atd.; věty s uvedenou interpunkcí, nebo bez ní).
  • hra – Vytvoříme 2 hromádky karet (věty + jejich názvy (požadovaný list nakopírujte vícekrát) / vybrané úkoly). Žák, který je na řadě, otočí kartu s větou a vezme si kartu s úkolem. úkol. Pokud odpoví správně, kartu s větou si nechá. Vyhrává žák, který má na konci hry nejvíce karet.
  • samostatná práce – Žáci dostanou některý z podkladových listů a jejich úkolem je jej vyplnit. Náročnost volíme dle možností žáků. Jednotlivé věty mohou opisovat, lepit, vymýšlet vlastní, tvořit z oznamovacích vět věty tázací apod. Žáci si mohou vzájemně připravit pracovní listy.
  • práce do sešitu – Žákům je k dispozici určité množství karet s větami. Každý si vylosuje kartu s úkolem a řešení plní do sešitu. Např. Napiš 5 vět oznamovacích. Vytvoř z věty rozkazovací větu tázací. Urči ve větách základní skladební dvojice. apod.

Další produkty od autora Tereza Vavrečková

253315
Etická výchova
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Soubor materiálů na téma "emoce" k okamžitému použití. Rozvíjené oblasti: - zraková analýza a syntéza, - zraková
65.00 Kč
6518
Český jazyk
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Soubor obsahuje 72 kartiček se slovy a 12 hexagonů. Úkolem žáka je roztřídit kartičky podle doplněného písmene. Materiál
35.00 Kč
6514
Český jazyk
3., 4., 5.
Didaktické hry
Žáci si při aktivitě procvičují doplňování (144) slov vhodnými slabikami s obojetnými souhláskami B, L, M, P, S, V
55.00 Kč
59272
Český jazyk
1., 2.
Pracovní listy
Materiál obsahuje pracovní listy na rozehřátí po prázdninách. 4x PL český jazyk, 3x PL matematika, 4x PL prvouka, 2x PL
50.00 Kč
Druhy vět - určování Druhy vět - určování
Materiál obsahuje: kartičky s jednoduchými větami dle postoje mluvčího (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací) s interpunkcí i bez ni + souvětími kartičky s názvy kategorií hlasovátka pro žáky podložky ke třídění, které lze použít také jako pracovní list Materiál najde využití hned v několika ročnících - čtení vět, přepis do sešitu, tvoření vět, určování druhů vět, hledání základních skladebních dvojic, odlišování věty jednoduché a souvětí aj. Náměty pro práci s materiálem: dělení do skupin – Z kartiček vytvořte několik menších souborů. Obtížnost a množství předkládaných kartiček volte dle možností žáků (např. pouze 2 kategorie – věta oznamovací a rozkazovací, 3 kategorie – věty oznamovací, tázací, rozkazovací atd.; věty s uvedenou interpunkcí, nebo bez ní). hra – Vytvoříme 2 hromádky karet (věty + jejich názvy (požadovaný list nakopírujte vícekrát) / vybrané úkoly). Žák, který je na řadě, otočí kartu s větou a vezme si kartu s úkolem. úkol. Pokud odpoví správně, kartu s větou si nechá. Vyhrává žák, který má na konci hry nejvíce karet. samostatná práce – Žáci dostanou některý z podkladových listů a jejich úkolem je jej vyplnit. Náročnost volíme dle možností žáků. Jednotlivé věty mohou opisovat, lepit, vymýšlet vlastní, tvořit z oznamovacích vět věty tázací apod. Žáci si mohou vzájemně připravit pracovní listy.práce do sešitu – Žákům je k dispozici určité množství karet s větami. Každý si vylosuje kartu s úkolem a řešení plní do sešitu. Např. Napiš 5 vět oznamovacích. Vytvoř z věty rozkazovací větu tázací. Urči ve větách základní skladební dvojice. apod.
UUCZ-14084
Český jazyk>Didaktické hry>2.>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ
49.00