KOREKTURY PODLE ROČNÍHO OBDOBÍ

Ročník:
Počet stran:
29
Velikost: 758.49 KB
Prodávající:
Nahráno: 19. 8. 2022
Upraveno: 3. 11. 2022
Cena:
33 Kč vč. DPH

Následující materiál sestává z 14 pracovních listů vhodných k nalepení do sešitu. Každý list je složen ze souvislého textu, v němž se nachází různý počet chyb, a několika vět, v nichž je úkolem žáků rozpoznat tu, která je bezchybná. S materiálem lze pracovat v hodinách zaměřených na pravopis (korektury), při přípravách na přijímací zkoušky, v hodinách doučování. Ráda jednotlivé listy zadávám i jako domácí úkol. Texty jsem volila tematicky, lze je hezky provázat s hodinami občanské výchovy. Součástí dokumentu je i příloha pro snazší kopírování, tj. na jedné straně jsou dva stejné pracovní listy. 

Další produkty od autora Lucie N.

13197
Občanská výchova
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál je určený do hodin občanské výchovy a je zpracován formou pracovního listu. V materiálu naleznete úlohy typu
25.00 Kč
92138
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ
Pracovní listy
Materiál obsahuje 13 jazykových rozborů primárně určených pro žáky 7. ročníku. Obsahuje učivo tvarosloví a skladby s
35.00 Kč
66804
Občanská výchova
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje pracovní listy zahrnující úvod do sociologie - seznamuje žáky s pojmy socializace, sociální role
30.00 Kč
155503
Český jazyk
7., 8.
Pracovní listy
Materiál s názvem Interpunkční rozcvičky 1 obsahuje 15 krátkých pracovních listů zaměřených na psaní čárky ve větě
30.00 Kč
KOREKTURY PODLE ROČNÍHO OBDOBÍ KOREKTURY PODLE ROČNÍHO OBDOBÍ
Následující materiál sestává z 14 pracovních listů vhodných k nalepení do sešitu. Každý list je složen ze souvislého textu, v němž se nachází různý počet chyb, a několika vět, v nichž je úkolem žáků rozpoznat tu, která je bezchybná. S materiálem lze pracovat v hodinách zaměřených na pravopis (korektury), při přípravách na přijímací zkoušky, v hodinách doučování. Ráda jednotlivé listy zadávám i jako domácí úkol. Texty jsem volila tematicky, lze je hezky provázat s hodinami občanské výchovy. Součástí dokumentu je i příloha pro snazší kopírování, tj. na jedné straně jsou dva stejné pracovní listy. 
UUCZ-162154
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Roční období
33.00