Mraky - poznej pravopisný jev

Kategorie:
Velikost: 4.48 MB
Typ souboru: zip
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

68 mraků = 68 pravopisných jevů typu vyjmenovaná slova, slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena (viz obrázek s obsahem)

Kartičky Mraky slouží k procvičení pravopisných jevů, které by už žáci 2. st. a SŠ měli znát. Kartičky tedy postupují od praxe k teorii. Žáci z klíčových pojmů na základě společných rysů identifikují pravopisný jev. Následně ho dokážou pojmenovat, vysvětlit a použít v praxi. 

Znovupoužitelné díky fixu na tabuli, součástí řešení a tipy na další využití

vzdělávací materiál - cíle (procvičení učiva, vyvozování z příkladů, od praxe k teorii), využitelné k učebnicím. 

6336
Informatika
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Ú koly jsou zad á v á ny tak, aby ž á ci byli schopni orientovat se ve sv ě t ě internetu za ú č elem z í sk á n í pot ř
60.00 Kč
538530
Český jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Přípravy hodiny/lekce
Jak zaujmout žáky klasickou poezií? Práce se známými básněmi formou cloudových mraků. Obsahuje 15 známých básní
60.00 Kč
132661
Český jazyk
Pracovní listy
Tento materiál slouží k procvičení jazykových tropů zjemnění a zhrubělosti běžných jevů ve společnosti. Zároveň dokáže
45.00 Kč
38777
Český jazyk - čtení
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Předkládám Vám soubor 10 vybraných metod, pracovních listů, cvičení pro rozvoj čtenářské gramotnosti spíše na 2. stupni
85.00 Kč
Mraky - poznej pravopisný jev Mraky - poznej pravopisný jev
68 mraků = 68 pravopisných jevů typu vyjmenovaná slova, slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena (viz obrázek s obsahem) Kartičky Mraky slouží k procvičení pravopisných jevů, které by už žáci 2. st. a SŠ měli znát. Kartičky tedy postupují od praxe k teorii. Žáci z klíčových pojmů na základě společných rysů identifikují pravopisný jev. Následně ho dokážou pojmenovat, vysvětlit a použít v praxi.  Znovupoužitelné díky fixu na tabuli, součástí řešení a tipy na další využití vzdělávací materiál - cíle (procvičení učiva, vyvozování z příkladů, od praxe k teorii), využitelné k učebnicím. 
UUCZ-335961
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Didaktické hry>SŠ>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
55.00