PÍSMENA - SLABIKY

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
Předmět:
Český jazyk, Český jazyk - čtení, Logopedie
Ročník:
Školní družina, ZŠ – 1. STUPEŇ
Kategorie:
Pracovní listy, Ostatní
Počet stran:
5
Velikost: 3.04 MB
Nahráno: 05. 09. 2020
Cena:
69 Kč

 

Aktivita obsahuje celkem 40 obrázků rozdělených vždy po 8 do různých skupin.

Jednotlivé skupiny jsou: 

• slova dvouslabičná
• slova tříslabičná
• slova složená ze 3, 4 nebo 5 písmen. 


Každá skupina má pro větší přehlednost jiné barevné označení.


Děti se učí číst, vyslovovat správně písmena i slova.

Obrázky jsou rozděleny na proužky. Mohou se rozstříhat a dítě je skládá dohromady.

PÍSMENA - SLABIKY PÍSMENA - SLABIKY

 

Aktivita obsahuje celkem 40 obrázků rozdělených vždy po 8 do různých skupin.

Jednotlivé skupiny jsou: 

• slova dvouslabičná
• slova tříslabičná
• slova složená ze 3, 4 nebo 5 písmen. 


Každá skupina má pro větší přehlednost jiné barevné označení.


Děti se učí číst, vyslovovat správně písmena i slova.

Obrázky jsou rozděleny na proužky. Mohou se rozstříhat a dítě je skládá dohromady.

8864
69.00
X