PRACOVNÍ LISTY - VÁNOCE

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
Předmět:
Český jazyk, Matematika
Ročník:
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Kategorie:
Pracovní listy
Téma:
Vánoce
Počet stran:
20
Velikost: 2.06 MB
Prodávající:
Nahráno: 30. 11. 2020
Cena:
42 Kč

PRACOVNÍ LISTY

Celkem 19 Pracovních listů.
Rozvoj:
zrakové percepce
předmatematických dovedností
prostorové orientace
předčtenářských dovedností
logického uvažování
grafomotoriky

PRACOVNÍ LISTY - VÁNOCE PRACOVNÍ LISTY - VÁNOCE
PRACOVNÍ LISTY Celkem 19 Pracovních listů. Rozvoj: zrakové percepce předmatematických dovedností prostorové orientace předčtenářských dovedností logického uvažování grafomotoriky
14662
Český jazyk>Matematika>Pracovní listy>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>Vánoce
42.00
X