Měření - univerzální aktivity pro MŠ

Počet stran:
19
Velikost: 10.59 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
10. 4. 2024
Sdílet:

Zásobník pracovních listů, aktivit a pohybových her pro rozvoj matematických představ!

Tento soubor obsahuje na 19 stranách dohromady 20 aktivit na téma "měření".

Okruh je tvořen úvodní stranou (cíle, klíčová slova a seznam aktivit), následuje 10 pracovních listů, 5 aktivit a 5 pohybových her. 

Téma "měření" je jedno z 10 okruhů velkého souboru, který obsahuje dohromady 180 aktivit - Prematematický zásobník: https://uciteleucitelum.cz/material/matematika/pre-matematicky-zasobnik-pro-ms

 

Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů pro pedagogicko-didaktický proces.

Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV:

  • kompetence k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
  • kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  • kompetence k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál rozvíjí:

  • Dítě a jeho psychika: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
  • Dítě a jeho psychika: vytváření základů pro práci s informacemi
  • Dítě a svět: rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Další produkty od autora Gabriela Vrbová

270365
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Soubor PDF obsahuje tři pohádky, které v sobě skrývají pohyb a prožitek: Kouzelník a květinová louka Kočička na farmě
42.00 Kč
-30 % 42 Kč
29,4 Kč
272666
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Máte téma Kniha, můj kamarád, nebo podobné téma? Využijte vzdělávací zásobník plný vzdělávacích a rozvíjejících aktivit
49.00 Kč
-30 % 49 Kč
34,3 Kč
511686
Grafomotorika
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Skládačky
Tento soubor PDF obsahuje na 73 stranách tyto komponenty určené k tisku na A4: 10x obrázky k vybarvení, vystřižení a
42.00 Kč
528812
Grafomotorika
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Zásobník pracovních listů, aktivit a pohybových her pro rozvoj matematických představ! Tento soubor obsahuje na 19
0.00 Kč
Měření - univerzální aktivity pro MŠ Měření - univerzální aktivity pro MŠ
Zásobník pracovních listů, aktivit a pohybových her pro rozvoj matematických představ! Tento soubor obsahuje na 19 stranách dohromady 20 aktivit na téma "měření". Okruh je tvořen úvodní stranou (cíle, klíčová slova a seznam aktivit), následuje 10 pracovních listů, 5 aktivit a 5 pohybových her.  Téma "měření" je jedno z 10 okruhů velkého souboru, který obsahuje dohromady 180 aktivit - Prematematický zásobník: https://uciteleucitelum.cz/material/matematika/pre-matematicky-zasobnik-pro-ms   Jedná se o výukový - vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů pro pedagogicko-didaktický proces. Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV: kompetence k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti kompetence k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál rozvíjí: Dítě a jeho psychika: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) Dítě a jeho psychika: vytváření základů pro práci s informacemi Dítě a svět: rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
UUCZ-543557
Grafomotorika>Matematika>Matematika - geometrie>Didaktické hry>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>Rostliny>Živočichové
28.00