Shody a rozdíly

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
Předmět:
Logopedie
Ročník:
MŠ, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Kategorie:
Celoroční tematická hra, Didaktické hry, Ostatní
Počet stran:
6
Velikost: 6.94 MB
Prodávající:
Nahráno: 14. 09. 2020
Cena:
45 Kč

Srovnej dva předměty. Čím se podobají? V čem se od sebe liší?

 

ZEBRA x VČELA

Shoda: Jsou to zvířata, mají pruhy atd,

Rozdíl: Zebra nelétá, má ocas, čtyři nohy atd.

 

Obsah materiálu

35ks karet + 1 karta titulní strana

 

Shody a rozdíly Shody a rozdíly

Srovnej dva předměty. Čím se podobají? V čem se od sebe liší?

 

ZEBRA x VČELA

Shoda: Jsou to zvířata, mají pruhy atd,

Rozdíl: Zebra nelétá, má ocas, čtyři nohy atd.

 

Obsah materiálu

35ks karet + 1 karta titulní strana

 

9462
45.00
X