AZ kvíz - obvody a obsahy s využitím Pythagorovy věty

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
32
Velikost: 8.97 MB
Typ souboru: zip
Nahráno:
Naposledy upraveno:
27. 10. 2023
Sdílet:

Tento materiál obsahuje 21 příkladů na obvod a obsah geometrických obrazců, při kterých si žáci zároveň procvičí užití Pythagorovy věty v praxi. Každá úloha obsahuje obrázek znázorňující daný problém s vyznačením zadaných údajů. Správnou odpověď žáci vybírají ze 4 možností A) – D). Jsou zde zahrnuty známé i méně známější typy úloh, například výpočet obvodu a obsahu pravidelného šestiúhelníku, lichoběžníku, kosočtverce, kosodélníku, vzdálenost dvou tětiv v kružnici, včetně obvodu a obsahu nepravidelných obrazců, obrazců ve čtvercové síti a další zajímavé příklady z praxe.

Materiál je k dispozici ve dvou variantách - jako PDF soubor a jako interaktivní hra AZ kvíz v PowerPointu.

Studenti mohou být rozděleni do týmů nebo pracovat samostatně (viz návod). Cílem hry je díky správným odpovědím příslušných příkladů propojit všechny tři strany pyramidy v co nejkratším čase.

Obsah materiálu:

·     pravidla hry AZ kvíz a návod, jak pracovat s PDF materiálem ve 2 základních variantách (str. 3-5)

·     popis, jak funguje hra AZ kvíz v aplikaci PowerPoint a návod, jak ji ovládat (str. 6-7)

·     21 příkladů v PDF (str. 8-28) vč. záznamového listu pro doplnění správných odpovědí (str. 29) a správných odpovědí (str.30)

·     samotná pyramida k libovolnému použití (např. k vytištění nebo promítnutí na tabuli a zabarvování políček podle jednotlivých týmů) (str. 31)

·     interaktivní hra AZ kvíz ke spuštění v PowerPointu

Další produkty od autora Jindřiška Lišková

363918
Matematika
8.
Ostatní
Tento materiál obsahuje 10 zábavných obrázkových slovních úloh, při kterých si žáci procvičí užití Pythagorovy věty v
39.00 Kč
402217
Matematika
9.
Ostatní
Tento materiál obsahuje 10 zábavných obrázkových slovních úloh , při kterých si žáci procvičí užití goniometrických
42.00 Kč
375914
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Jedná se o jednostránkový přehled vlastností lichoběžníků (obecný, rovnoramenný, pravoúhlý) a deltoidu. Jsou zde shrnuty
25.00 Kč
369138
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Jedná se o jednostránkový přehled vlastností rovnoběžníků - čtverce, obdélníku, kosočtverce, kosodélníku. Jsou zde
25.00 Kč
AZ kvíz - obvody a obsahy s využitím Pythagorovy věty AZ kvíz - obvody a obsahy s využitím Pythagorovy věty
Tento materiál obsahuje 21 příkladů na obvod a obsah geometrických obrazců, při kterých si žáci zároveň procvičí užití Pythagorovy věty v praxi. Každá úloha obsahuje obrázek znázorňující daný problém s vyznačením zadaných údajů. Správnou odpověď žáci vybírají ze 4 možností A) – D). Jsou zde zahrnuty známé i méně známější typy úloh, například výpočet obvodu a obsahu pravidelného šestiúhelníku, lichoběžníku, kosočtverce, kosodélníku, vzdálenost dvou tětiv v kružnici, včetně obvodu a obsahu nepravidelných obrazců, obrazců ve čtvercové síti a další zajímavé příklady z praxe. Materiál je k dispozici ve dvou variantách - jako PDF soubor a jako interaktivní hra AZ kvíz v PowerPointu. Studenti mohou být rozděleni do týmů nebo pracovat samostatně (viz návod). Cílem hry je díky správným odpovědím příslušných příkladů propojit všechny tři strany pyramidy v co nejkratším čase. Obsah materiálu: ·     pravidla hry AZ kvíz a návod, jak pracovat s PDF materiálem ve 2 základních variantách (str. 3-5) ·     popis, jak funguje hra AZ kvíz v aplikaci PowerPoint a návod, jak ji ovládat (str. 6-7) ·     21 příkladů v PDF (str. 8-28) vč. záznamového listu pro doplnění správných odpovědí (str. 29) a správných odpovědí (str.30) ·     samotná pyramida k libovolnému použití (např. k vytištění nebo promítnutí na tabuli a zabarvování políček podle jednotlivých týmů) (str. 31) ·     interaktivní hra AZ kvíz ke spuštění v PowerPointu
UUCZ-363927
Matematika>AZ-kvíz>8.
58.00