Obrazový materiál: Geometrické tvary

Velikost: 3.16 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
9. 1. 2024
Sdílet:

Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Materiál rozvíjí matematickou pregramotnost - upevňuje představy o geometrických tvarech s reálným světem. Obsahuje všechny geometrické tvary, které má předškolní dítě umět před nástupem do primárního vzdělávání. Očekávané výstupy: chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti. Kompetence komunikativní: se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci. Kompetence k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.

Přikládám soubor se základními rovinnými geometrickými tvary, které by dítě nastupují do ZŠ mělo umět. Využívám také jako obrazový materiál při diagnostikování či při individuální práci s dítětem. Děti v MŠ neučíme prostorové geometrické tvary - krychle, jehlan, kvádr…Dítě předškolního věku si danou věc lépe zapamatuje, když danou věc vnímá i pasivně (vidí obrázky každodenně ve třídě, v pozadí). Snažila jsem se (až na výjimky) dát obrázky, se kterými se dítě setkává v každodenním životě. Kartičky obsahují reálné obrázky ale i ilustrované. Snažila jsem se však zůstat na rovině ,,reálnosti", pro upevňování reálných představ dítěte, přesto jsou tu i obrázky typu (clipart, nakreslené...) Myslím, že to do školky v určité míře, i přes názory pedagogické veřejnosti, ať upevňujeme reálné představy a seznamujeme děti s reálným světem, patří. Jednoduše zalaminujte a vystavte:). Avšak obrázky jsou pro dětské oko velmi přívětivé, Doufám, že poslouží ☺️.

Vaše učitelka Zuzka

Další produkty od autora Bc. Učitelka Zuzka

289679
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Didaktické hry
Soubor obsahuje obrazový materiál (třísložkové karty), kde učitel děti seznamuje a vede s nimi rozhovor o Velikonocích
28.00 Kč
318035
Český jazyk - čtení
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Celoroční tematická hra
Nabízím soubor Jak zvířátka našla domov k dramatizaci dětí. Autorem původní pohádky je Dagmar Hilarová. Soubor obsahuje
45.00 Kč
475106
Přírodověda
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Přehled učiva
Přidávám obr. materiál na tem. celek: Zdraví, možnost i tem. celek: Tělo. Dítě podle obrázku pojmenovává aktivity, které
0.00 Kč
319670
Biologie
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Omalovánky
Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Materiál rozvíjí dramatickou výchovu a upevňuje představy o lesních zvířatech
85.00 Kč
Obrazový materiál: Geometrické tvary Obrazový materiál: Geometrické tvary
Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Materiál rozvíjí matematickou pregramotnost - upevňuje představy o geometrických tvarech s reálným světem. Obsahuje všechny geometrické tvary, které má předškolní dítě umět před nástupem do primárního vzdělávání. Očekávané výstupy: chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti. Kompetence komunikativní: se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci. Kompetence k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.Přikládám soubor se základními rovinnými geometrickými tvary, které by dítě nastupují do ZŠ mělo umět. Využívám také jako obrazový materiál při diagnostikování či při individuální práci s dítětem. Děti v MŠ neučíme prostorové geometrické tvary - krychle, jehlan, kvádr…Dítě předškolního věku si danou věc lépe zapamatuje, když danou věc vnímá i pasivně (vidí obrázky každodenně ve třídě, v pozadí). Snažila jsem se (až na výjimky) dát obrázky, se kterými se dítě setkává v každodenním životě. Kartičky obsahují reálné obrázky ale i ilustrované. Snažila jsem se však zůstat na rovině ,,reálnosti", pro upevňování reálných představ dítěte, přesto jsou tu i obrázky typu (clipart, nakreslené...) Myslím, že to do školky v určité míře, i přes názory pedagogické veřejnosti, ať upevňujeme reálné představy a seznamujeme děti s reálným světem, patří. Jednoduše zalaminujte a vystavte:). Avšak obrázky jsou pro dětské oko velmi přívětivé, Doufám, že poslouží ☺️. Vaše učitelka Zuzka
UUCZ-355853
Matematika>Matematika - geometrie>Celoroční tematická hra>Třísložkové karty>Výzdoba třídy>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>1.>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Barvy>Geometrické tvary>Jaro>Léto>Podzim>Zima
28.00