VÁNOCE - zdobení stromečku (počítání)

Předmět:
Kategorie:
Téma:
Počet stran:
19
Velikost: 11.96 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
27. 12. 2023
Sdílet:

Tematický soubor "VÁNOCE - zdobení stromečku (počítání)" obsahuje 16 velkých karet s obrázky vánočních stromečků a 80 vánočních ozdob.

Podle čísla / obrázku hrací kostky na kmeni děti dozdobí vánoční stromeček správným počtem ozdob.

K připevnění ozdob doporučuji využít samolepicí suchý zip - díky tomu se bude s materiálem lépe manipulovat a také se bude lépe uchovávat.

Soubor pomáhá rozvíjet matematickou pregramotnost.

Kromě zadání počtu ozdob můžete dětem zadat také zároveň konkrétní počet a barvy (např. 3 žluté ozdoby a 2 zelené ozdoby).

Jedná se o vzdělávací materiál určený pro MŠ, který je plně v souladu s RVP PV:

Klíčové kompetence:

 • k učení (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům)
 • k řešení problémů (řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně - na základě nápodoby či opakování, náročnější s oporou a pomocí dospělého; užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

Vzdělávací oblasti:

 • Dítě a jeho tělo
  • dílčí vzdělávací cíle - rozvoj a užívání všech smyslů
  • očekávané výstupy - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • Dítě a jeho psychika, podoblast "Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace"
  • dílčí vzdělávací cíle - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie, 
  • očekávané výstupy - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

Další produkty od autora Mgr. Barbora Růžičková

536199
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Ostatní
Soubor obsahuje 35 demonstračních obrázků k tématu DOMÁCÍ / HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA. Je vhodný pro využití v MŠ. Karty
45.00 Kč
507919
Matematika
MŠ, MŠ - předškoláci
Kolíčkování
Tematický soubor "VELIKONOCE - kolíčkování (počet)" obsahující celkem 72 kartiček je určen k aktivitě "kolíčkování" a je
55.00 Kč
369991
Informatika
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Ostatní
24 kartiček s halloweenskými obrázky. Aktivity s robotickými hračkami Bee-Bot / Blue-Bot pomáhají rozvíjet logické
40.00 Kč
447778
Matematika
Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Skládačky
Soubor obsahuje 113 kartiček s příklady (sčítání a odčítání do 10) a 113 kartiček s obrázky sněhových vloček. Úkolem
45.00 Kč
VÁNOCE - zdobení stromečku (počítání) VÁNOCE - zdobení stromečku (počítání)
Tematický soubor "VÁNOCE - zdobení stromečku (počítání)" obsahuje 16 velkých karet s obrázky vánočních stromečků a 80 vánočních ozdob. Podle čísla / obrázku hrací kostky na kmeni děti dozdobí vánoční stromeček správným počtem ozdob. K připevnění ozdob doporučuji využít samolepicí suchý zip - díky tomu se bude s materiálem lépe manipulovat a také se bude lépe uchovávat. Soubor pomáhá rozvíjet matematickou pregramotnost. Kromě zadání počtu ozdob můžete dětem zadat také zároveň konkrétní počet a barvy (např. 3 žluté ozdoby a 2 zelené ozdoby). Jedná se o vzdělávací materiál určený pro MŠ, který je plně v souladu s RVP PV: Klíčové kompetence: k učení (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům) k řešení problémů (řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně - na základě nápodoby či opakování, náročnější s oporou a pomocí dospělého; užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu   Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo dílčí vzdělávací cíle - rozvoj a užívání všech smyslů očekávané výstupy - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Dítě a jeho psychika, podoblast "Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace" dílčí vzdělávací cíle - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie,  očekávané výstupy - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
UUCZ-432627
Matematika>Skládačky>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>MŠ - předškoláci>Vánoce
49.00