CO SI JABLOŇ ZPÍVALA- pohybové a hudebně-pohybové aktivity na téma JABLÍČKA

Počet stran:
30
Velikost: 1.7 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor Co si jabloň zpívala- aktivity na téma JABLÍČKA, poskytuje autorské náměty na aktivity se slovním/hudebním doprovodem, které děti všestranně rozvíjí. 

Pdf soubor CO SI JABLOŇ ZPÍVALA-aktivity na téma JABLÍČKA, nabízí inspiraci v podzimním období na aktivity se slovním/hudebním doprovodem, díky kterým se děti všestranně rozvíjí. Přirozenou a zábavnou formou přibližujeme dětem téma PODZIMNÍHO OVOCE- konkrétně JABLÍČEK. "JABLÍČKOVÝ TÝDEN" můžete zpestřit aktivitami provázanými s říkankami, či jednoduchými písničkami. Děti si mohou zahrát hru Na červíka u které si protáhnou nohy, naučit se veselou písničku Dupe, funí, pod jabloní, díky které se seznámí s ježkem, kosem a žížalou nebo si procvičit číselnou řadu s písničkou Když kapka letí.

Rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, myšlení, řeč, pohybové dovednosti, jemnou motoriku, spolupráci ve skupině, pozornost, hudební a rytmické cítění a další. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a svět: 

  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
  • rozvoj komunikativních dovedností

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

doporučená věková skupina: 3-6 let

 

zdroje obrázků v e- booku: www.pixabay.com, www.creazilla.com

obsah: 

1. NA ČERVÍKA (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme pohybové dovednosti, pozornost, sluchové vnímání)

2. HOP, JABLÍČKO (pohybové cvičení s míči, procvičujeme manipulaci s míčem)

3. JABLÍČKO SE KOULÍ SVĚTEM (pohybová hra s jablíčkem, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, pohybové dovednosti)

4. TRALALI (šprýmovací písnička, procvičujeme mluvidla, pozornost, sluchové vnímání)

5. KDYŽ KAPKA LETÍ (šprýmovací písnička, procvičujeme číselnou řadu od jedné do deseti, sluchové vnímání, pozornost, myšlení)

6. CHRUPY, CHRUPY, CHRUP (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, hbitost)

7. DUPE, FUNÍ, POD JABLONÍ (veselá písnička, podporujeme pozitivní náladu ve třídě)

8. CO SI JABLOŇ ZPÍVALA (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, soustředěnost, pohybové dovednosti, pravolevou orientaci)

9. NA ŠTRÚDL (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme hbitost, jemnou motoriku, předmatematické dovednosti, myšení)

10. NA MLSNÉ VOSY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme hbitost, rychlost, jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, spolupráci ve skupině)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

60394
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor PROČ DRAK KOULÍ OČIMA-TEMATICKÁ PŘÍPRAVA podzimní DRACI, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s
175.00 Kč
100637
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor BAREVNÉ SVÁTKY JARA, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s dětmi na téma: VELIKONOCE, ČARODĚJNICE
175.00 Kč
60319
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor CO SE DĚJE NA POLI- PODZIMNÍ ZELENINA, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s dětmi na dané téma
145.00 Kč
66109
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Pdf soubor Jak se bručí u medvědů - různorodé aktivity na téma MEDVĚDI, obsahuje autorské náměty na činnosti, které jsou
175.00 Kč
CO SI JABLOŇ ZPÍVALA- pohybové a hudebně-pohybové aktivity na téma JABLÍČKA CO SI JABLOŇ ZPÍVALA- pohybové a hudebně-pohybové aktivity na téma JABLÍČKA
Pdf soubor Co si jabloň zpívala- aktivity na téma JABLÍČKA, poskytuje autorské náměty na aktivity se slovním/hudebním doprovodem, které děti všestranně rozvíjí.  Pdf soubor CO SI JABLOŇ ZPÍVALA-aktivity na téma JABLÍČKA, nabízí inspiraci v podzimním období na aktivity se slovním/hudebním doprovodem, díky kterým se děti všestranně rozvíjí. Přirozenou a zábavnou formou přibližujeme dětem téma PODZIMNÍHO OVOCE- konkrétně JABLÍČEK. "JABLÍČKOVÝ TÝDEN" můžete zpestřit aktivitami provázanými s říkankami, či jednoduchými písničkami. Děti si mohou zahrát hru Na červíka u které si protáhnou nohy, naučit se veselou písničku Dupe, funí, pod jabloní, díky které se seznámí s ježkem, kosem a žížalou nebo si procvičit číselnou řadu s písničkou Když kapka letí. Rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, myšlení, řeč, pohybové dovednosti, jemnou motoriku, spolupráci ve skupině, pozornost, hudební a rytmické cítění a další.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a svět:  vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) rozvoj komunikativních dovedností podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo doporučená věková skupina: 3-6 let   zdroje obrázků v e- booku: www.pixabay.com, www.creazilla.com obsah:  1. NA ČERVÍKA (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme pohybové dovednosti, pozornost, sluchové vnímání) 2. HOP, JABLÍČKO (pohybové cvičení s míči, procvičujeme manipulaci s míčem) 3. JABLÍČKO SE KOULÍ SVĚTEM (pohybová hra s jablíčkem, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, pohybové dovednosti) 4. TRALALI (šprýmovací písnička, procvičujeme mluvidla, pozornost, sluchové vnímání) 5. KDYŽ KAPKA LETÍ (šprýmovací písnička, procvičujeme číselnou řadu od jedné do deseti, sluchové vnímání, pozornost, myšlení) 6. CHRUPY, CHRUPY, CHRUP (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, hbitost) 7. DUPE, FUNÍ, POD JABLONÍ (veselá písnička, podporujeme pozitivní náladu ve třídě) 8. CO SI JABLOŇ ZPÍVALA (pohybová hra s písničkou, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, soustředěnost, pohybové dovednosti, pravolevou orientaci) 9. NA ŠTRÚDL (pohybová hra s říkankou, rozvíjíme hbitost, jemnou motoriku, předmatematické dovednosti, myšení) 10. NA MLSNÉ VOSY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme hbitost, rychlost, jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, spolupráci ve skupině)
UUCZ-61618
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Léto>Podzim>Ovoce-zelenina>Roční období
175.00