CO VIDÍ PODZIM – tematická příprava PODZIM

Počet stran:
20
Velikost: 1.24 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor CO VIDÍ PODZIM poskytuje náměty na různorodé činnosti s podzimní tematikou - RANNÍ volné aktivity a ŘÍZENÉ činnosti. Aktivity jsou propojeny s autorskými básničkami a jsou vám inspirací při sestavování vzdělávací nabídky pro děti v celém PODZIMNÍM bloku. 

Pdf soubor obsahuje náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti, propojené s autorskými básničkami. Činnosti můžete pro svoji různorodost, využívat v celém podzimním bloku. Aktivitami rozvíjíme myšlení, slovní zásobu, jazykové dovednosti, hrubou motoriku, smyslové vnímání, hudební a rytmické cítění, pohybové dovednosti, získáváme znalosti o znacích typických pro podzimní období a další.  

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč: 

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Dítě a svět: 

  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 

zdroj obrázků: www.pixabay.com

Součástí jsou omalovánky k vytištění a pracovní listy. 

obsah: 

1. CO VYHLÍŽÍ PODZIM (slovní hra s básničkou, procvičujeme myšlení, představivost, slovní zásobu, typické znaky podzimu)

2. NA ŠIŠKU (pohybová hra s básničkou, procvičujeme pozornost, sluchové  a zrakové vnímání, pohybovou obratnost)

3. KOHO SCHOVAL LIST (pohybová hra s využitím padáku na cvičení, propojena s básničkou, procvičujeme zrakové vnímání, paměť)

4. JAKÁ HOUBA ZAVOLALA (sluchová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání a diferenciaci)

5. TETA ŠEPTAČKA (sluchová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, soustředěnost)

6. CO CHTĚJ VĚDĚT DRACI (slovní hra s básničkou, procvičujeme pojmy nadřazené x podřazené, slova obecná x konkrétní, myšlení)

7. CO SE SYPE Z KOŠÍKU (slovní hra s básničkou, procvičujeme tempo řeči, pohybovou obratnost, pozornost, sluchové vnímání)

8. NEŽ SI JEŽEK USTLAL V LISTÍ (hra s básničkou- plníme úkoly zadané ježkem, procvičujeme sluchové vnímání, paměť, myšlení, pohybové dovednosti)

9. CHECHTAJÍCÍ DÝNĚ (hra s básničkou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, prostorovou orientaci)

10. CO ODNESL VÍTR (hra s básničkou- procvičujeme dech. Dále procvičujeme myšlení, mít povědomí o předmětech, které nás obklopují- váha, velikost- odhad)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

62935
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor CO VYPRÁVĚLO TEEPEE – tematická příprava INDIÁNI. Náměty na různorodé vzdělávací aktivity, inspirace na RANNÍ
150.00 Kč
100637
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor BAREVNÉ SVÁTKY JARA, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s dětmi na téma: VELIKONOCE, ČARODĚJNICE
175.00 Kč
61703
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA - TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA, obsahuje náměty na VÁNOČNÍ aktivity s dětmi. POHYBOVÉ
175.00 Kč
61202
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK DUPOU SLONI- téma AFRICKÁ ZVÍŘATA, obsahuje náměty na různorodé aktivity provázané se slovním/hudebním
150.00 Kč
CO VIDÍ PODZIM – tematická příprava PODZIM CO VIDÍ PODZIM – tematická příprava PODZIM
Pdf soubor CO VIDÍ PODZIM poskytuje náměty na různorodé činnosti s podzimní tematikou - RANNÍ volné aktivity a ŘÍZENÉ činnosti. Aktivity jsou propojeny s autorskými básničkami a jsou vám inspirací při sestavování vzdělávací nabídky pro děti v celém PODZIMNÍM bloku.  Pdf soubor obsahuje náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti, propojené s autorskými básničkami. Činnosti můžete pro svoji různorodost, využívat v celém podzimním bloku. Aktivitami rozvíjíme myšlení, slovní zásobu, jazykové dovednosti, hrubou motoriku, smyslové vnímání, hudební a rytmické cítění, pohybové dovednosti, získáváme znalosti o znacích typických pro podzimní období a další.   Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč:  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) Dítě a svět:  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům   zdroj obrázků: www.pixabay.com Součástí jsou omalovánky k vytištění a pracovní listy.  obsah:  1. CO VYHLÍŽÍ PODZIM (slovní hra s básničkou, procvičujeme myšlení, představivost, slovní zásobu, typické znaky podzimu) 2. NA ŠIŠKU (pohybová hra s básničkou, procvičujeme pozornost, sluchové  a zrakové vnímání, pohybovou obratnost) 3. KOHO SCHOVAL LIST (pohybová hra s využitím padáku na cvičení, propojena s básničkou, procvičujeme zrakové vnímání, paměť) 4. JAKÁ HOUBA ZAVOLALA (sluchová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání a diferenciaci) 5. TETA ŠEPTAČKA (sluchová hra s básničkou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, soustředěnost) 6. CO CHTĚJ VĚDĚT DRACI (slovní hra s básničkou, procvičujeme pojmy nadřazené x podřazené, slova obecná x konkrétní, myšlení) 7. CO SE SYPE Z KOŠÍKU (slovní hra s básničkou, procvičujeme tempo řeči, pohybovou obratnost, pozornost, sluchové vnímání) 8. NEŽ SI JEŽEK USTLAL V LISTÍ (hra s básničkou- plníme úkoly zadané ježkem, procvičujeme sluchové vnímání, paměť, myšlení, pohybové dovednosti) 9. CHECHTAJÍCÍ DÝNĚ (hra s básničkou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, prostorovou orientaci) 10. CO ODNESL VÍTR (hra s básničkou- procvičujeme dech. Dále procvičujeme myšlení, mít povědomí o předmětech, které nás obklopují- váha, velikost- odhad)
UUCZ-60416
Nezařazené k předmětu>Přípravy hodiny/lekce>Projekty>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>Podzim>Roční období
175.00