HALÓ, TADY ZIMA, SPORTOVAT JE PRIMA - tematická příprava ZIMNÍ SPORTY

Téma:
Počet stran:
35
Velikost: 1.66 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
4. 1. 2024
Sdílet:

Pdf soubor HALÓ, TADY ZIMA, SPORTOVAT JE PRIMA – tematická příprava ZIMNÍ SPORTY. POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem, HUDEBNĚ-POHYBOVÉ hry s nápěvy lidových písniček + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci RANNÍCH volných her a ŘÍZENÉ činnosti. 

Prostřednictvím nabízených aktivit navodíme téma zimy a typických ZIMNÍCH SPORTŮ. S dětmi realizujeme různorodé činnosti na dané téma, poznáváme a seznamujeme se se zimními sporty, jakými jsou, např. lyžování, bruslení, krasobruslení, lední hokej, závodní bobování, ale i sáňkování a další. Aktivity podporují všestranný rozvoj dětí a získávání nových vědomostí a dovedností na dané téma. Rozvíjíme pohybové dovednosti, hrubou motoriku, jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, spolupráci ve skupině, hudební a rytmické dovednosti, získáváme základní znalosti o jednotlivých ZIMNÍCH SPORTECH a daný SPORT umíme pojmenovat. Uvědomujeme si souvislost mezi ročním obdobím zvaným zima a zimními radovánkami a sporty, které můžeme provozovat v tomto období. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč

  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Dítě a ten druhý:

  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • rozvoj kooperativních dovedností

 

podporujeme kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 

zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com


obsah:

1. KDYŽ JDE LYŽAŘ LYŽOVAT (paměťová písnička, procvičujeme logické myšlení, části těla + další náměty na aktivity)
2. SÁNĚ SVIŠTÍ (pohybová hra se slovním doprovodem, procvičujeme pozornost, číselnou řadu, posloupnost, prostorovou orientaci + další náměty na aktivity)
3. PIRUETY, SKOKY, KROKY (pohybová písnička, procvičujeme pohybovou paměť, posloupnost + další náměty na aktivity)
4. BUM! ZÁVĚJ (pohybová hra se slovním doprovodem, procvičujeme zrakovou pozornost a rozlišování + další náměty na aktivity)
5. KLUCI, JEDEM! (paměťová slovní hra, procvičujeme zrakové vnímání, paměť, dokázat přiřadit slovo k symbolu + další náměty na aktivity)
6. NA LYŽE, NA LYŽE, VYRAZÍME, JESTLIŽE (pohybová hra s rozpočítadlem, procvičujeme rytmické cítění, hbitost + další náměty na aktivity)
7. HÁDALA SE BRUSLE S BRUSLÍ (říkanka na procvičování grafomotoriky + další náměty na aktivity)
8. HOKEJISTA LEDU VLÁDNE (pohybová písnička, procvičujeme části těla, obratnost, hrubou motoriku + další náměty na aktivity)
9. RYCHLE, NASEDÁME! (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, hbitost, obratnost, paměť + další náměty na aktivity)
10. V ZIMĚ, TO SE DĚJÍ VĚCI! (pohybová hra se slovním doprovodem, procvičujeme obličejovou gymnastiku, uvolňujeme mluvidla + další náměty na aktivity)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

61170
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Materiál poskytuje nápady, jak zpestřit dětem jejich běžný den a učinit ho tak výjimečným, právě v DEN DĚTÍ Pdf soubor
80.00 Kč
62935
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor CO VYPRÁVĚLO TEEPEE – náměty na RANNÍ volné hry, ŘÍZENÉ činnosti a aktivity provázané říkankami/ slovním
150.00 Kč
60415
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor-TEMATICKÁ PŘÍPRAVA: JAK PODZIMNÍ PRASÁTKO ROZDÁVALO RADOST-PODZIMNÍ aktivity s LISTY a LÍSTEČKY, poskytuje
175.00 Kč
61203
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Písničky, básničky
JAK TO CHODÍ NA DVORKU – téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA a jejich mláďata. Výukový materiál obsahuje náměty na autorské
125.00 Kč
HALÓ, TADY ZIMA, SPORTOVAT JE PRIMA - tematická příprava ZIMNÍ SPORTY HALÓ, TADY ZIMA, SPORTOVAT JE PRIMA - tematická příprava ZIMNÍ SPORTY
Pdf soubor HALÓ, TADY ZIMA, SPORTOVAT JE PRIMA – tematická příprava ZIMNÍ SPORTY. POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem, HUDEBNĚ-POHYBOVÉ hry s nápěvy lidových písniček + další náměty na aktivity, které zařazujeme v rámci RANNÍCH volných her a ŘÍZENÉ činnosti. Prostřednictvím nabízených aktivit navodíme téma zimy a typických ZIMNÍCH SPORTŮ. S dětmi realizujeme různorodé činnosti na dané téma, poznáváme a seznamujeme se se zimními sporty, jakými jsou, např. lyžování, bruslení, krasobruslení, lední hokej, závodní bobování, ale i sáňkování a další. Aktivity podporují všestranný rozvoj dětí a získávání nových vědomostí a dovedností na dané téma. Rozvíjíme pohybové dovednosti, hrubou motoriku, jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, spolupráci ve skupině, hudební a rytmické dovednosti, získáváme základní znalosti o jednotlivých ZIMNÍCH SPORTECH a daný SPORT umíme pojmenovat. Uvědomujeme si souvislost mezi ročním obdobím zvaným zima a zimními radovánkami a sporty, které můžeme provozovat v tomto období. Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:Dítě a jeho tělo: uvědomění si vlastního tělarozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motorikyosvojení si věku přiměřených praktických dovednostíosvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitěDítě a jeho psychika: Jazyk a řečosvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)Dítě a ten druhý: seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhémurozvoj kooperativních dovedností  podporujeme kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých   zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com obsah: 1. KDYŽ JDE LYŽAŘ LYŽOVAT (paměťová písnička, procvičujeme logické myšlení, části těla + další náměty na aktivity) 2. SÁNĚ SVIŠTÍ (pohybová hra se slovním doprovodem, procvičujeme pozornost, číselnou řadu, posloupnost, prostorovou orientaci + další náměty na aktivity) 3. PIRUETY, SKOKY, KROKY (pohybová písnička, procvičujeme pohybovou paměť, posloupnost + další náměty na aktivity) 4. BUM! ZÁVĚJ (pohybová hra se slovním doprovodem, procvičujeme zrakovou pozornost a rozlišování + další náměty na aktivity) 5. KLUCI, JEDEM! (paměťová slovní hra, procvičujeme zrakové vnímání, paměť, dokázat přiřadit slovo k symbolu + další náměty na aktivity) 6. NA LYŽE, NA LYŽE, VYRAZÍME, JESTLIŽE (pohybová hra s rozpočítadlem, procvičujeme rytmické cítění, hbitost + další náměty na aktivity) 7. HÁDALA SE BRUSLE S BRUSLÍ (říkanka na procvičování grafomotoriky + další náměty na aktivity) 8. HOKEJISTA LEDU VLÁDNE (pohybová písnička, procvičujeme části těla, obratnost, hrubou motoriku + další náměty na aktivity) 9. RYCHLE, NASEDÁME! (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, hbitost, obratnost, paměť + další náměty na aktivity) 10. V ZIMĚ, TO SE DĚJÍ VĚCI! (pohybová hra se slovním doprovodem, procvičujeme obličejovou gymnastiku, uvolňujeme mluvidla + další náměty na aktivity)
UUCZ-98079
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Zima>Sport
175.00