JAK TO CHODÍ NA DVORKU- téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Počet stran:
33
Velikost: 1.81 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
2. 3. 2024
Sdílet:

JAK TO CHODÍ NA DVORKU – téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA a jejich mláďata. Výukový materiál obsahuje náměty na autorské aktivity s dětmi. INSPIRACE na aktivity při sestavování týdenní TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Aktivity realizujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti s dětmi. 

Prostřednictvím autorských aktivit, propojených se slovním, či hudebním doprovodem, rozvíjíme u dětí pohybové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, myšlení, artikulační dovednosti, spolupráci, hudební a rytmické cítění a další. Hravou formou podporujeme u dětí získávání vědomostí o hospodářských zvířatech.

Téma hospodářská zvířátka je ve školce stále aktuální, zvláště pak v jarním období. Poznávání zvířátek a nabízené aktivity ocení zejména ty nejmladší děti, které se učí zvířátka pojmenovat, určit zvuk, kterým se dané zvíře dorozumívá, seznamovat se s mláďaty, vzhledem jednotlivých zvířátek a další...

 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  • uvědomění si vlastního těla

Dítě a svět: 

  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 

Říkanky a písničky provázejí děti neustále a ve spojení s pohybem mají nezastupitelnou roli v jejich osobnostně- sociálním rozvoji. Součástí jsou pracovní listy a velké omalovánky hospodářských zvířátek pro nejmenší.

doporučená věková skupina: 3- 4 roky

zdroj: www.pixabay.com
 

obsah: 

1. KAMARÁDI NA DVORKU (pohybová hra s písničkou, nápěv Tři citronky. Poznáváme zvuky jednotlivých zvířátek, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení)
2. NA OVEČKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, hbitost, postřeh)
3. NA SLEPIČKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pohyb. dovednosti, jemnou motoriku- špetkový úchop)
4. NA UTÍKAJÍCÍHO KRÁLÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, jména kamarádů ve skupině, prostorovou orientaci)
5. SLEPIČKO, JAK ZPÍVÁŠ? (pohybová hra s písničkou, nápěv Komáři se ženili. Procvičujeme artikulační dovednosti, gymnastiku mluvidel, zvuky jednotlivých zvířat)
6. NA UTÍKAJÍCÍ PRASÁTKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost)
7. NA KŮZLÁTKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, jména kamarádů ve skupině, podporujeme radost z pohybu)
8. CO DĚLÁME NA DVORKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, pohybové dovednosti, zvuky zvířat)
9. KDO CO MÁ, TEN SI S NÁMI ZABĚHÁ (pohybová hra, procvičujeme myšlení, hravou formou upevňujeme znalosti o typických znacích jednotlivých hospodářských zvířat)
10. NA VAJÍČKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost, prostorovou orientaci)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

114048
Nezařazené k předmětu
Didaktické hry
Sada e-booků : Hry prostojovky + KRÁTKOHRÁTKY pro mrňousky + KRÁTKOHRÁTKY pro kluky a kamarádky. Sada obsahuje tři e
300.00 Kč
61164
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ, obsahuje náměty na POHYBOVÉ aktivity s PADÁKEM na cvičení, které jsou tematicky
150.00 Kč
181076
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
E- book KDYŽ JDE BROUČEK SPÁT, nabízí různorodé autorské aktivity, doprovázené jednoduchým řečovým/ hudebním doprovodem
150.00 Kč
117725
Nezařazené k předmětu
Didaktické hry
Pdf soubor Co to kvete, co to voní - JARNÍ KVĚTINY. Najdete zde inspiraci na ranní volné aktivity, řízené činnosti na
125.00 Kč
JAK TO CHODÍ NA DVORKU- téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA JAK TO CHODÍ NA DVORKU- téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
JAK TO CHODÍ NA DVORKU – téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA a jejich mláďata. Výukový materiál obsahuje náměty na autorské aktivity s dětmi. INSPIRACE na aktivity při sestavování týdenní TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Aktivity realizujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti s dětmi.  Prostřednictvím autorských aktivit, propojených se slovním, či hudebním doprovodem, rozvíjíme u dětí pohybové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, myšlení, artikulační dovednosti, spolupráci, hudební a rytmické cítění a další. Hravou formou podporujeme u dětí získávání vědomostí o hospodářských zvířatech. Téma hospodářská zvířátka je ve školce stále aktuální, zvláště pak v jarním období. Poznávání zvířátek a nabízené aktivity ocení zejména ty nejmladší děti, které se učí zvířátka pojmenovat, určit zvuk, kterým se dané zvíře dorozumívá, seznamovat se s mláďaty, vzhledem jednotlivých zvířátek a další...   Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností osvojení si věku přiměřených praktických dovedností uvědomění si vlastního těla Dítě a svět:  vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům   Říkanky a písničky provázejí děti neustále a ve spojení s pohybem mají nezastupitelnou roli v jejich osobnostně- sociálním rozvoji. Součástí jsou pracovní listy a velké omalovánky hospodářských zvířátek pro nejmenší. doporučená věková skupina: 3- 4 roky zdroj: www.pixabay.com   obsah:  1. KAMARÁDI NA DVORKU (pohybová hra s písničkou, nápěv Tři citronky. Poznáváme zvuky jednotlivých zvířátek, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení) 2. NA OVEČKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, hbitost, postřeh) 3. NA SLEPIČKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pohyb. dovednosti, jemnou motoriku- špetkový úchop) 4. NA UTÍKAJÍCÍHO KRÁLÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, jména kamarádů ve skupině, prostorovou orientaci) 5. SLEPIČKO, JAK ZPÍVÁŠ? (pohybová hra s písničkou, nápěv Komáři se ženili. Procvičujeme artikulační dovednosti, gymnastiku mluvidel, zvuky jednotlivých zvířat) 6. NA UTÍKAJÍCÍ PRASÁTKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, hbitost) 7. NA KŮZLÁTKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, jména kamarádů ve skupině, podporujeme radost z pohybu) 8. CO DĚLÁME NA DVORKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, pohybové dovednosti, zvuky zvířat) 9. KDO CO MÁ, TEN SI S NÁMI ZABĚHÁ (pohybová hra, procvičujeme myšlení, hravou formou upevňujeme znalosti o typických znacích jednotlivých hospodářských zvířat) 10. NA VAJÍČKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost, prostorovou orientaci)
UUCZ-61203
Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>MŠ - předškoláci>Jaro>Léto>Živočichové>Savci
125.00