KNIHA - TÝDENNÍ PŘÍPRAVA/NÁMĚTY

Téma:
Počet stran:
69
Velikost: 11.15 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
21. 2. 2024
Sdílet:

KNIHA- TÝDENNÍ PŘÍPRAVA/NÁMĚTY

 

Cílem tohoto souboru je:

 • zapamatovat si konkrétní informace o knihách, umět pojmenovat druhy knih, vědět, jak vzniká kniha
 • porozumět slyšenému textu a vyjádřit vlastními slovy získané informace, umět diskutovat nad tématem a používat získané vědomosti
 • dodržovat předem stanovená a dohodnutá pravidla během aktivit a her, umět se dohodnout s kamarádem, přijímat kompromis
 • rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, zdokonalovat přesnost, obratnost, rychlost, posilovat vztahy mezi vrstevníky

CÍLE: 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí
 • o širším přírodním, kulturními technickém prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Soubor obsahuje 69 stran.

➡️  návod, jak s materiálem pracovat

➡️ Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy přehledně zpracované v tabulce, odpovídající RVP PV + volný list na vlastní poznámky

➡️ zpracované tipy na pohybové aktivity/hry, Jedna aktivita na jeden den

➡️ zpracované tipy na výtvarné/pracovní aktivity, včetně potřebných šablon

➡️ materiály do komunitního kruhu - povídání o knize, druhy knih, spisovatel, ilustrátor, knihovna, knihkupectví, antikvariát, výroba papíru, odkazy na vzdělávací videa, jeskynní malby

➡️ demonstrační obrázky 18x

➡️ Braillovo písmo

➡️ popis knihy

➡️otázky ke hře "Na lovu"

➡️ zábavné vzdělávací aktivity - skládačky podle číselné řady 1-5, kolíčkování 1-10, sudoku, slabiky, stíny. řazení mdle velikosti, omalovánka

➡️ šablony 

JEDNÁ SE O VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL PRO MATEŘSKOU ŠKOLU!

Skládačky

 • Tisk + laminace (pro delší výdrž). Obrázky rozstříháme podél čar (číslice nestříháme).
 • Cílem dětí je složit obrázek podle číselné řady.

Kolíčkování - stíny

 • Tisk + laminace
 • Cílem dětí je umístit kolíček na políčko se správným počtem.

Pracovní listy

 • Lze využít pro jednorázový tisk nebo pro dlouhodobé využití. Laminuji všechny pracovní listy, které děti vyplňují lihovým fixem, který se následně smaže.

Koláčky

 • Doporučuji vytisknout víckrát a tisknout na čtvrtku nebo materiál zalaminovat
 • Cílem dětí je umístit koláčky ve správném pořadí jako je na předloze.

 

Další produkty od autora Lucie Kalakurová, DiS

312255
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Diplomy, Pochvaly, Medaile
DEN DĚTÍ - Diplomy, označení stanovišť, medaile 🏅 soubor obsahuje: ➡️2 druhy na označení stanoviště- 1-20 ➡️ 3 druhy
30.00 Kč
278720
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Didaktické hry
Procvičování předmatematické gramotnosti 🌳🐛 ➡️ řazení největší ➡️ nejmenší ➡️ Soubor obsahuje 50 kartiček (viz foto) ➡️
40.00 Kč
248802
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Domino
Karnevalové domino ➡️ Soubor obsahuje 24 kartiček ➡️ Vhodné na rozvoj slovní zásoby, orientace
25.00 Kč
363639
Nezařazené k předmětu
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
PODZIMNÍ PLOTOVKA SE SKŘÍTKEM VÍTKEM A ŠTÍSTKEM Soubor je vytvořený jako plotovka (stezka na plot), ale dají se využít i
47.00 Kč
KNIHA - TÝDENNÍ PŘÍPRAVA/NÁMĚTY KNIHA - TÝDENNÍ PŘÍPRAVA/NÁMĚTY
KNIHA- TÝDENNÍ PŘÍPRAVA/NÁMĚTY   Cílem tohoto souboru je: zapamatovat si konkrétní informace o knihách, umět pojmenovat druhy knih, vědět, jak vzniká kniha porozumět slyšenému textu a vyjádřit vlastními slovy získané informace, umět diskutovat nad tématem a používat získané vědomosti dodržovat předem stanovená a dohodnutá pravidla během aktivit a her, umět se dohodnout s kamarádem, přijímat kompromis rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, zdokonalovat přesnost, obratnost, rychlost, posilovat vztahy mezi vrstevníky CÍLE:  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte seznamování se světem lidí, kultury a umění osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturními technickém prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvoj kooperativních dovedností rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních Soubor obsahuje 69 stran. ➡️  návod, jak s materiálem pracovat ➡️ Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy přehledně zpracované v tabulce, odpovídající RVP PV + volný list na vlastní poznámky ➡️ zpracované tipy na pohybové aktivity/hry, Jedna aktivita na jeden den ➡️ zpracované tipy na výtvarné/pracovní aktivity, včetně potřebných šablon ➡️ materiály do komunitního kruhu - povídání o knize, druhy knih, spisovatel, ilustrátor, knihovna, knihkupectví, antikvariát, výroba papíru, odkazy na vzdělávací videa, jeskynní malby ➡️ demonstrační obrázky 18x ➡️ Braillovo písmo ➡️ popis knihy ➡️otázky ke hře "Na lovu" ➡️ zábavné vzdělávací aktivity - skládačky podle číselné řady 1-5, kolíčkování 1-10, sudoku, slabiky, stíny. řazení mdle velikosti, omalovánka ➡️ šablony  JEDNÁ SE O VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL PRO MATEŘSKOU ŠKOLU! Skládačky Tisk + laminace (pro delší výdrž). Obrázky rozstříháme podél čar (číslice nestříháme). Cílem dětí je složit obrázek podle číselné řady. Kolíčkování - stíny Tisk + laminace Cílem dětí je umístit kolíček na políčko se správným počtem. Pracovní listy Lze využít pro jednorázový tisk nebo pro dlouhodobé využití. Laminuji všechny pracovní listy, které děti vyplňují lihovým fixem, který se následně smaže. Koláčky Doporučuji vytisknout víckrát a tisknout na čtvrtku nebo materiál zalaminovat Cílem dětí je umístit koláčky ve správném pořadí jako je na předloze.  
UUCZ-501294
Nezařazené k předmětu>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Jaro>Pohádky
120.00