Povolání Já mám, kdo má?

Téma:
Počet stran:
6
Velikost: 9.91 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
18. 1. 2024
Sdílet:

Aktivita na téma povolání obsahuje 24 karet. Hra pro děti a jejich rozvoj - prostorová orientace, zraková oblast, řeč, soustředění a pozornost. Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ.

Obsahuje:

  • hra Já mám, kdo má ?

Pravidla

  • Každé dítě dostane jednu kartu. První dítě řekne, co má na obrázku “Já mám teploměr” a zeptá se kdo má obrázek pod ním “Kdo má hřeben”. Na otázku reaguje to dítě, které má hřeben. Výsledkem hry je, že děti postupně vytváří navazující řadu

Rozvíjí:

  • dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání, zvládat jednoduché pracovní úkony
  • dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - vnímání, naslouchání, výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, rozvoj paměti, pozornosti
  • dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí komunikační dovednosti, děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, umí nabídnout pomoc, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy, snaží se je řešit
  • dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla her a spravedlivé jednání
  • dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, osvojují si jednoduché poznatky

Další produkty od autora ER-školkáčci

305579
Přírodověda
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Sada aktivit na téma domácí zvířata obsahuje 6 stran. Úkoly pro děti a jejich rozvoj - jemná motorika, prostorová
35.00 Kč
393123
Přírodověda
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Skládačky
Sada aktivit na téma počasí obsahuje 39 stran. Úkoly pro děti a jejich rozvoj - jemná motorika, prostorová orientace
69.00 Kč
462426
Nezařazené k předmětu
MŠ - předškoláci
Ostatní
Vysvědčení pro děti ve školce- na pololetí nebo ukončení školního roku.
0.00 Kč
288074
Český jazyk
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Přehled učiva
Brožurka na téma abeceda a čísla obsahuje 38 obrázků. Brožurka pro děti a jejich rozvoj - prostorová orientace, zraková
35.00 Kč
Povolání Já mám, kdo má? Povolání  Já mám, kdo má?
Aktivita na téma povolání obsahuje 24 karet. Hra pro děti a jejich rozvoj - prostorová orientace, zraková oblast, řeč, soustředění a pozornost. Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Obsahuje: hra Já mám, kdo má ? Pravidla Každé dítě dostane jednu kartu. První dítě řekne, co má na obrázku “Já mám teploměr” a zeptá se kdo má obrázek pod ním “Kdo má hřeben”. Na otázku reaguje to dítě, které má hřeben. Výsledkem hry je, že děti postupně vytváří navazující řadu Rozvíjí: dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání, zvládat jednoduché pracovní úkony dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - vnímání, naslouchání, výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, rozvoj paměti, pozornosti dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí komunikační dovednosti, děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, umí nabídnout pomoc, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy, snaží se je řešit dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla her a spravedlivé jednání dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, osvojují si jednoduché poznatky
UUCZ-468312
Nezařazené k předmětu>Já mám, kdo má>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>Povolání
35.00