PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí

Počet stran:
46
Velikost: 2.43 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí: Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově, poznávání a určování geometrických tvarů, barev. 

 

Popis:  PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí obsahuje:

  • Materiál Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově
  • Materiál Barvy a tvary

Autorský pdf soubor poskytuje oporu při sestavování vhodných aktivit pro předškolní děti a přispívá a podporuje rozvoj školní zralosti dětí.
Pdf soubor Vám nabízí širokou škálu herních aktivit zaměřených na zrakové vnímání a rozlišování- barvy, tvary, sluchové vnímání, rozvoj řeči, sluchovou analýzu a syntézu- určování počáteční a konečné hlásky ve slově. Určování geometrických tvarů, barev. 
Aktivity jsou převážně zaměřeny na předškolní děti (5-6 let), ale naleznete zde také inspiraci na činnosti s dětmi mladšími (3-4 leté).

vzdělávací aktivity, pracovní listy, omalovánky, pexeso, notové záznamy k písničkám

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

  • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
  • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
  • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkůmObsah pdf souboru Barvy a tvary- Hraj si, zpívej, běhej, hlavně něco dělej (doporučená věková skupina 3-6 let)

1. DOMEČKY- písnička (určování základních barev- mladší děti)
2. NASTARTUJEM, VYJEDEME- básnička (určování a poznávání barev, zraková paměť- mladší děti)
3. ČTVERCOVNÍČEK, KRUHOVNÍČEK, TROJÚHELNÍČEK- písnička (poznávání geometrických obrazců- předškoláci)
4. LENTILKY- básnička (pohybová hra, určování barev, postřeh, pozornost- mladší děti)
5. VAGONKY- písnička (pohybová hra, určování barev, myšlení, představivost- mladší děti)
6. VAŘÍ SE TO, SMAŽÍ SE TO, PEČE SE TO A SNÍ SE TO- básnička (pohybová hra, poznávání geometrických tvarů- předškoláci)
7. KOUZELNÍK KAL- básnička (pohybová hra, poznávání a určování geometrických tvarů- předškoláci)
8. BUM, CINK, ŠALALA- písnička (slovní hra- písniča, tvoření rýmů, logické myšlení- předškoláci)
9. MRAK BONBOŇÁK- básnička (pohybová hra, poznávání barev, orientace v prostoru- mladší děti)
10. HOP, KOLÍČKU- básnička (pohybová hra s kolíčky- pozornost, pravolevá orientace, cvičení k propojení obou mozkových hemisfér- předškoláci)

Obsah pdf souboru Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově (doporučená věková skupina 5-6 let)

1. CO SI DÁME (rozpočítadlo, určujeme počáteční hlásku ve slově)
2. ZA LESY A DVĚMA VRCHY (pohybová hra, určujeme počáteční hlásku ve slově)
3. ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE (slovní hra, určujeme hlásku na konci slova)
4. CINGY, LINGY, LÁLY, ČTYŘI STROMY STÁLY (pohybová písnička, procvičujeme paměť, pozornost, posloupnost)
5. BYL JEDEN KLAUN (rytmická, slovní, paměťová hra- tvoříme paměťový řetěz)
6. JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ (rytmické cvičení, reprodukce určité rytmické struktury)
7. NA PŠTROSA (poznávání písmen- seznamování s abecedou, určování počáteční hlásky ve slově)
8. ENE, BENE, MÁME HRÁBĚ (paměťová hra- procvičujeme sluchové vnímání, opakování řady slov)
9. ZAHRADNÍČEK ZÁHON MĚL (písnička, určujeme počáteční hlásku ve slově)
10. DOKTOR DRNEC (procvičujeme sluchové vnímání, grafický záznam rytmické struktury)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

61205
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU – POHYBOVÉ aktivity na téma VESMÍR, obsahuje autorské, originální náměty na aktivity
150.00 Kč
302193
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
VÝUKOVÝ materiál BERUŠKOVÝ TÝDEN – téma BERUŠKY, poskytuje oporu při sestavování TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Nabízí náměty na
150.00 Kč
60318
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor PODZIMNÍ KRÁTKOHRÁTKY - PODZIMNÍ OVOCE, poskytuje originální náměty, zejména na POHYBOVÉ AKTIVITY, na téma
145.00 Kč
97464
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK SE VOLÁ NA MEDVĚDY – LEDNÍ MEDVĚDI a další POLÁRNÍ kamarádi – tematická PŘÍPRAVA, nabízí autorské
175.00 Kč
PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí
Pdf soubor PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí: Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově, poznávání a určování geometrických tvarů, barev.    Popis:  PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí obsahuje: Materiál Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově Materiál Barvy a tvary Autorský pdf soubor poskytuje oporu při sestavování vhodných aktivit pro předškolní děti a přispívá a podporuje rozvoj školní zralosti dětí. Pdf soubor Vám nabízí širokou škálu herních aktivit zaměřených na zrakové vnímání a rozlišování- barvy, tvary, sluchové vnímání, rozvoj řeči, sluchovou analýzu a syntézu- určování počáteční a konečné hlásky ve slově. Určování geometrických tvarů, barev.  Aktivity jsou převážně zaměřeny na předškolní děti (5-6 let), ale naleznete zde také inspiraci na činnosti s dětmi mladšími (3-4 leté). vzdělávací aktivity, pracovní listy, omalovánky, pexeso, notové záznamy k písničkám Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům Obsah pdf souboru Barvy a tvary- Hraj si, zpívej, běhej, hlavně něco dělej (doporučená věková skupina 3-6 let) 1. DOMEČKY- písnička (určování základních barev- mladší děti) 2. NASTARTUJEM, VYJEDEME- básnička (určování a poznávání barev, zraková paměť- mladší děti) 3. ČTVERCOVNÍČEK, KRUHOVNÍČEK, TROJÚHELNÍČEK- písnička (poznávání geometrických obrazců- předškoláci) 4. LENTILKY- básnička (pohybová hra, určování barev, postřeh, pozornost- mladší děti) 5. VAGONKY- písnička (pohybová hra, určování barev, myšlení, představivost- mladší děti) 6. VAŘÍ SE TO, SMAŽÍ SE TO, PEČE SE TO A SNÍ SE TO- básnička (pohybová hra, poznávání geometrických tvarů- předškoláci) 7. KOUZELNÍK KAL- básnička (pohybová hra, poznávání a určování geometrických tvarů- předškoláci) 8. BUM, CINK, ŠALALA- písnička (slovní hra- písniča, tvoření rýmů, logické myšlení- předškoláci) 9. MRAK BONBOŇÁK- básnička (pohybová hra, poznávání barev, orientace v prostoru- mladší děti) 10. HOP, KOLÍČKU- básnička (pohybová hra s kolíčky- pozornost, pravolevá orientace, cvičení k propojení obou mozkových hemisfér- předškoláci) Obsah pdf souboru Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově (doporučená věková skupina 5-6 let) 1. CO SI DÁME (rozpočítadlo, určujeme počáteční hlásku ve slově) 2. ZA LESY A DVĚMA VRCHY (pohybová hra, určujeme počáteční hlásku ve slově) 3. ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE (slovní hra, určujeme hlásku na konci slova) 4. CINGY, LINGY, LÁLY, ČTYŘI STROMY STÁLY (pohybová písnička, procvičujeme paměť, pozornost, posloupnost) 5. BYL JEDEN KLAUN (rytmická, slovní, paměťová hra- tvoříme paměťový řetěz) 6. JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ (rytmické cvičení, reprodukce určité rytmické struktury) 7. NA PŠTROSA (poznávání písmen- seznamování s abecedou, určování počáteční hlásky ve slově) 8. ENE, BENE, MÁME HRÁBĚ (paměťová hra- procvičujeme sluchové vnímání, opakování řady slov) 9. ZAHRADNÍČEK ZÁHON MĚL (písnička, určujeme počáteční hlásku ve slově) 10. DOKTOR DRNEC (procvičujeme sluchové vnímání, grafický záznam rytmické struktury)
UUCZ-61165
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>Abeceda>Barvy>Roční období
300.00