VÁNOCE - pexeso

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
11
Velikost: 30.28 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
1. 1. 2024
Sdílet:

Oblíbená hra pexeso obsahující celkem 90 hracích kartiček (45 dvojic).

Hra rozvíjí zrakové vnímánípaměť, schopnost koncentrace a smysl pro "fair play".

Soubor lze vytisknout jednostranně i oboustranně.

Vytiskněte, zalaminujte, vystřihněte a zkuste najít co nejvíc dvojic stejných obrázků!

 

Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ a je plně v souladu s RVP PV:

Rozvíjí klíčové kompetence dle RVP PV:

  • kompetence k učení (má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije, se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům)
  • kompetence k řešení problému (užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit, se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu)
  • komunikativní kompetence (průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím)
  • sociální a personální kompetence (dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy)
  • činnostní a občanské kompetence (učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých)

Další produkty od autora Mgr. Barbora Růžičková

358797
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Výzdoba třídy
Soubor "Barvy a tvary" obsahuje 4 kartičky s geometrickými tvary s popisky (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník), 11
37.00 Kč
365593
Český jazyk - čtení
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Ostatní
Tematicky zaměřený soubor "OVOCE a ZELENINA - hledání písmen" obsahuje celkem 34 kartiček. Na každé kartičce je v horní
55.00 Kč
363626
Český jazyk
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Kolíčkování
Tematický soubor "OVOCE a ZELENINA - první písmeno ve slově (kolíčkování)" obsahuje 56 kartiček určených k aktivitě
45.00 Kč
416381
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
Tematický soubor "VÁNOCE - skládačky" obsahuje 36 skládaček s čísly + 24 dvoudílných skládaček s vánočními obrázky
45.00 Kč
VÁNOCE - pexeso VÁNOCE - pexeso
Oblíbená hra pexeso obsahující celkem 90 hracích kartiček (45 dvojic). Hra rozvíjí zrakové vnímání, paměť, schopnost koncentrace a smysl pro "fair play". Soubor lze vytisknout jednostranně i oboustranně. Vytiskněte, zalaminujte, vystřihněte a zkuste najít co nejvíc dvojic stejných obrázků!   Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ a je plně v souladu s RVP PV: Rozvíjí klíčové kompetence dle RVP PV: kompetence k učení (má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije, se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům) kompetence k řešení problému (užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit, se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu) komunikativní kompetence (průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím) sociální a personální kompetence (dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy) činnostní a občanské kompetence (učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých)
UUCZ-432791
Nezařazené k předmětu>Pexeso>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>Vánoce
49.00