VĚTA DNE - rozvoj komunikace

Počet stran:
95
Velikost: 2.23 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
1. 1. 2024
Sdílet:

Kdy materiál použít?

 • funkční výzdoba třídy
 • komunitní kruh
 • adaptační kurzy
 • začátek roku - poznávám své spolužáky
 • začátek dne - ice breaker
 • konec dne
 • třídnické hodiny - budujeme kolektiv
 • skupinová práce
 • práce ve dvojicích
 • slohová práce - charakteristika

 

Co materiál učí žáky?

 • komunikovat - formulovat své myšlenky smysluplně a jednoduše
 • pravidla komunikace
 • vyjadřování emocí - strach, přání, obavy, smutky aj.
 • vzájemná tolerance
 • přináší nové informace o spolužácích

 

Soubor obsahuje 90 A4 s jednou nedokončenou větou. Brožuru můžete využít vcelku jako knihu anebo rozstříhat na kartičky

Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Očekávané výstupy:
ČJL-5-1-09 – píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-9-1-10 – využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správném písemném projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
ČJL-9-1-04 – dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
ČJL-9-1-05 – odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

Další produkty od autora Katka Wavřín

8442
Nezařazené k předmětu
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Nemusíš být Harry Potter, abys uměl kouzlit slovy! 24 karet s kouzelnými slovíčky v barvě duhy celkem 12 stran 1. Pardon
39.00 Kč
345723
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Kalendář pro děti
Kalendář obsahuje svátky, mezinárodní dny, pranostiky, zajímavosti, narozeniny. Vytiskněte na A3 pro větší přehlednost.
0.00 Kč
13029
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Pravidla online vyučování přehledně.
0.00 Kč
345608
Český jazyk - čtení
1., 2.
Přehled učiva
Soubor obsahuje celkem 40 plakátů vhodných do 1. nebo i druhé třídy. Témata: b x d sloupec - řádek druhy vět
60.00 Kč
VĚTA DNE - rozvoj komunikace VĚTA DNE - rozvoj komunikace
Kdy materiál použít? funkční výzdoba třídy komunitní kruh adaptační kurzy začátek roku - poznávám své spolužáky začátek dne - ice breaker konec dne třídnické hodiny - budujeme kolektiv skupinová práce práce ve dvojicích slohová práce - charakteristika   Co materiál učí žáky? komunikovat - formulovat své myšlenky smysluplně a jednoduše pravidla komunikace vyjadřování emocí - strach, přání, obavy, smutky aj. vzájemná tolerance přináší nové informace o spolužácích   Soubor obsahuje 90 A4 s jednou nedokončenou větou. Brožuru můžete využít vcelku jako knihu anebo rozstříhat na kartičky Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Očekávané výstupy: ČJL-5-1-09 – píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry ČJL-9-1-10 – využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správném písemném projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů ČJL-9-1-04 – dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci ČJL-9-1-05 – odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
UUCZ-164434
Nezařazené k předmětu>Výzdoba třídy>Ostatní>ZŠ – 1. STUPEŇ
45.00