Volby

Ročník:
Počet stran:
10
Velikost: 789.58 KB
Prodávající:
Nahráno: 25. 9. 2022
Upraveno: 25. 9. 2022
Cena:
49 Kč vč. DPH

Soubor obsahuje tematické pracovní listy s obecnými informacemi o volbách i listy, které jsou upraveny pro rok 2022.

Žák:

  • má povědomí o konání voleb v obci,
  • uvede příklady volebních kampaní,
  • uvede názvy politických stran,
  • zná podmínky, které musí volič splnit, aby mohl volit,
  • uvede příklady budov, ve kterých jsou hlasovací místnosti,
  • popíše průběh hlasování,
  • uvede rozdíly mezi volbami do zastupitelstva a Senátu,
  • navrhne změnu, kterou by udělal v obci.

Pracovní listy lze využít hned (bez přípravy). V závěru souboru najdete odkazy na další tematické materiály, které vám usnadní přípravu celé tematické lekce. Můžete tak sestavit program na míru vaši třídě.Při plánování lekce vycházíme ze zkušeností a zájmů dětí. Celé téma se snažíme zasadit do místních poměrů

Další produkty od autora Tereza Vavrečková

92780
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Loto
Soubor obsahuje: karty k řazení prvků dle velikosti, karty k určování počtu prvků do 6, kolíčkové karty k určování počtu
75.00 Kč
91842
Český jazyk - gramatika
3.
Pracovní listy
Materiál obsahuje 63 karet zaměřených na pravopis y/ý a i/í po obojetných souhláskách. Vyjmenovaná slova jsou použita
49.00 Kč
14082
Český jazyk
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Materiál obsahuje: přehled od třídy (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací + věta jednoduchá, souvětí) 2x přehled
30.00 Kč
25674
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5.
Didaktické hry
21 hracích plánů, náměty pro další aktivity Obsah materiálu: přehledy příbuzných slov k vyjmenovaným slovům – rozdělena
60.00 Kč
Volby Volby
Soubor obsahuje tematické pracovní listy s obecnými informacemi o volbách i listy, které jsou upraveny pro rok 2022. Žák: má povědomí o konání voleb v obci, uvede příklady volebních kampaní, uvede názvy politických stran, zná podmínky, které musí volič splnit, aby mohl volit, uvede příklady budov, ve kterých jsou hlasovací místnosti, popíše průběh hlasování, uvede rozdíly mezi volbami do zastupitelstva a Senátu, navrhne změnu, kterou by udělal v obci. Pracovní listy lze využít hned (bez přípravy). V závěru souboru najdete odkazy na další tematické materiály, které vám usnadní přípravu celé tematické lekce. Můžete tak sestavit program na míru vaši třídě.Při plánování lekce vycházíme ze zkušeností a zájmů dětí. Celé téma se snažíme zasadit do místních poměrů
UUCZ-185722
Občanská výchova>Vlastivěda>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>5.>6.
49.00