Běhací křížovka: trávicí soustava

Předmět:
Ročník:
Počet stran:
10
Velikost: 795.93 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
15. 5. 2024
Sdílet:

Tuto hru doporučuji zařadit v rámci procvičování nebo opakování před testem. S žáky jsme tuto hru hráli venku, lze ji však zařadit i na školní chodbu nebo do třídy.

 

OBSAH MATERIÁLU:

  • Úvodní strana (1 strana).
  • Barevná varianta (4 strany), černobílá varianta (4 strany).
  • Pracovní list pro žáky (2x - možný tisk 2 strany na list).
  • Očíslované otázky k jednotlivým položkám křížovky na kartičkách (1 strana).
  • Neočíslované kartičky se správnými odpověďmi (1 strana).
  • Správné řešení tajenky (1 strana).
  • Celkem materiál obsahuje i s průvodním listem 10 stran.

 

PRÁCE S MATERIÁLEM:

Vytiskněte si materiál. Pracovní list pro žáky lze připravit pro jednotlivce nebo do skupin. Úkolem žáků je vyluštit křížovku. Mohou buď bez pomůcek nebo mohou použít neočíslované kartičky s odpověďmi. Kdo bude dřív? Nebo kdo splní minimální podmínky?

 

 

Lze vytisknout jako brožuru.

Další produkty od autora Petra Ševčíková (Tygroopice)

554992
Přírodověda
8.
Didaktické hry
Soubor materiálů obsahující zápis pro žáky na dané téma, obrázky k popisu kostí, 4 zadání pro hru uhodni slovo (děti vyluští 6 slov a podle nich musí přijít na jedno společné), zadání pro 2 varianty testu a řešení.
65.00 Kč
558491
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Venkovní hry - bojovka - bez vzdělávání
Stezka rozhodnutí je hra, ve které děti mají zadaný nějaký úkol. Navštěvují stanoviště, na kterých mají zpravidla 3-4 možnosti, ze kterých vybírají jednu možnost a ta je pošle ve hře dál. Postupně se tak dostanou až k cíli.
120.00 Kč
561321
Přírodověda
7.
Didaktické hry
Vytáhněte žáky z lavic! Při této aktivitě žáci chodí po třídě nebo po chodbě (nebo venku?) a hledají informace o listu na informačních kartičkách. Ty si doplňují do neúplného zápisu na toto téma. Aktivita na cca 25 minut.
30.00 Kč
554997
Přírodověda
6.
Didaktické hry
Křížovka na aktivní zopakování pavoukovců. Vyluštěte křížovku a vyberte, který ze zástupců je v tajence. Lze použít jako hru mimo lavice, která zabere zhruba 15 minut.
35.00 Kč
Běhací křížovka: trávicí soustava Běhací křížovka: trávicí soustava
Vytáhněte žáky z lavic! Křížovka na aktivní zopakování trávicí soustavy.
UUCZ-573209
Přírodověda>Didaktické hry>Pracovní listy>Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka>8.>Lidské tělo
35.00