Den stromů

Ročník:
3., 4., 5.
Téma:
Počet stran:
10
Velikost: 922.8 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
13. 10. 2023
Cena:
40 Kč vč. DPH
Sdílet:

Co je to Den stromů – s dětmi přečíst, představit tento den.

·       Běhací hra – Co víš o stromech? Pracovní list + kartičky.

Kartičky nastříháme a rozmístíme po třídě nebo venku. Do pracovního listu žáci zapisují, co se dozvěděli. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojici (běhač a zapisovač).

6 zajímavostí o stromech – kartičky se zelenými listy – vystřihneme a opět můžeme rozmístit po třídě, na tabuli, na chodbu, venku… Žáci zapisují do pracovního listu „Zajímavosti o stromech“. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojici (běhač a zapisovač).

·       „Věděl/a jsi, že … - Rozstříháme. Ve dvojici nebo ve skupině si každý žák vezme jeden strom, sám pro sebe si přečte zajímavost o něm a následně si žáci mezi sebou ve skupince sdělí, co se dozvěděli. Předávají si informace. (Obrázky stromů naleznete na internetu.)

·       Osmisměrka – žáci hledají názvy stromů, zapisují a značí, zda jde o strom listnatý nebo jehličnatý.

·       Frotáž – Nasbíráme předem nebo si děti přinesou listy z různých stromů, dají pod papír a pomocí voskovek nebo pastelek vytvoří frotáž listů. Ke každému listu mohou zkusit napsat z jakého stromu je daný list. NEBO vezmeme papíry ven a frotáž tvoříme venku. 

Další produkty od autora Lucie Hanáková

289851
Matematika
3., 4.
Pracovní listy
Materiál obsahuje 3 pracovní listy . Běhací písemné sčítání a odčítání – Žáci vypočítají příklady. Kartičky s výsledky a
35.00 Kč
141139
Český jazyk
3., 4.
Pracovní listy
Pracovní listy zaměřené na procvičování vyjmenovaných slov, čtenářské gramotnosti + matematiky – sčítání a odčítání do
44.00 Kč
335308
Nezařazené k předmětu
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Materiál obsahuje: Rozvrh hodin (6x MAT, 6x ČJ, 3x PRV, 3X AJ, 2x TV, 2x ČT/PS, 1x VV a PČ) Měsíce v roce Dny v týdnu
55.00 Kč
139096
Český jazyk
7., 8., 9.
Didaktické hry
Materiál obsahuje: 40 kartiček s větami chybně napsanými 40 kartiček s opravenými větami Kartičky nastříháme. Žák
35.00 Kč
Den stromů Den stromů
Co je to Den stromů – s dětmi přečíst, představit tento den. ·       Běhací hra – Co víš o stromech? Pracovní list + kartičky. Kartičky nastříháme a rozmístíme po třídě nebo venku. Do pracovního listu žáci zapisují, co se dozvěděli. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojici (běhač a zapisovač). 6 zajímavostí o stromech – kartičky se zelenými listy – vystřihneme a opět můžeme rozmístit po třídě, na tabuli, na chodbu, venku… Žáci zapisují do pracovního listu „Zajímavosti o stromech“. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojici (běhač a zapisovač). ·       „Věděl/a jsi, že … - Rozstříháme. Ve dvojici nebo ve skupině si každý žák vezme jeden strom, sám pro sebe si přečte zajímavost o něm a následně si žáci mezi sebou ve skupince sdělí, co se dozvěděli. Předávají si informace. (Obrázky stromů naleznete na internetu.) ·       Osmisměrka – žáci hledají názvy stromů, zapisují a značí, zda jde o strom listnatý nebo jehličnatý. ·       Frotáž – Nasbíráme předem nebo si děti přinesou listy z různých stromů, dají pod papír a pomocí voskovek nebo pastelek vytvoří frotáž listů. Ke každému listu mohou zkusit napsat z jakého stromu je daný list. NEBO vezmeme papíry ven a frotáž tvoříme venku. 
UUCZ-391877
Přírodověda>Prvouka>Pracovní listy>Ostatní>3.>4.>5.>Podzim
40.00