PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní otázky pro ústní zkoušení žáků 5. ročníku

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
96
Velikost: 2.11 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
25. 1. 2023
Cena:
215 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z přírodovědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jaké konkrétní učební materiály v 5. ročníku využíváte. Otázky jsou připraveny obecně, jejich základní rozdělení vychází z učiva uvedeného v RVP ZV. Žáci i učitel si při využití tohoto materiálu ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu žáci dosáhli během určitého časového období při výuce přírodovědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Otázky jsou rozdělené na jednotlivé karty, které jsou opatřeny vždy konkrétním číslem, kterému odpovídá i kolonka v učitelské kartě, kam si může učitel zapsat správnou odpověď. Pro některé otázky jsou připravené tzv. demonstrační obrázky (např. popiš částí lidského těla). Otázky lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin. Stejně tak je možné je využít nejen na ústní, ale také písemné zkoušení žáků, kdy žáci odpověď zapisují například do sešitu nebo na prázdný arch papíru.

OBSAH:

 • 307 předepsaných otázek
 • 8 volných políček pro vytvoření vlastních otázek
 • 11 demonstračních karet
 • Kompletní učitelská metodika
 • Učitelské listy pro zápis vlastních výsledků/odpovědí na otázky

TÉMATA:

 1. Člověk jako součást přírody: Podmínky života na Zemi, neživá příroda, gravitace
 2. Žijeme ve vesmíru: Slunce, Sluneční soustava, Země
 3. Žijeme ve vesmíru: Galaxie, hvězdy, Měsíc, jejich pozorování a zkoumání 
 4. Člověk a živá příroda, podnebné pásy: Rozmanitost života na Zemi, podnebné podmínky a pásy
 5. Člověk jako součást přírody: Třídění živých organismů, jejich život v oceánech a mořích, význam botanické/zoologické zahrady
 6. Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka, základní stavba lidského těla
 7. Člověk a jeho zdraví: Opěrná a svalová soustava
 8. Člověk a jeho zdraví: Oběhová a dýchací soustava
 9. Člověk a jeho zdraví: Trávicí a vylučovací soustava
 10. Člověk a jeho zdraví: Kožní, nervová a smyslová soustava
 11. Člověk a jeho zdraví: Hormonální a rozmnožovací soustava, jednotlivá období lidského života
 12. Člověk ve společnosti: Rodina, soužití mezi lidmi, sociálně-patologické jevy a jejich prevence
 13. Člověk ve společnosti: Dopravní výchova, první pomoc a řešení mimořádných událostí 

Další produkty od autora VioletCherry - Šárka Borkovcová

385513
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Postřehovky
Téma, které vzniklo na přání je tu pro vás. Dvojice ovoce - zelenina se vám představuje v tradiční velkoformátové verzi
50.00 Kč
62200
Český jazyk - gramatika
2., 3., 4.
Výzdoba třídy
Přehled slovních druhů v jednoduché a přesto velmi estetické grafické verzi pro třídní výzdobu. Lze ho vytisknout až do
66.00 Kč
62214
Matematika
2., 3.
Didaktické hry
Materiál obsahuje kompletní sadu příkladů na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset. Celkem se jedná o
39.00 Kč
62208
Matematika
3.
Didaktické hry
Materiál obsahuje kompletní sadu příkladů na malou násobilku 0-5. Celkem se jedná o 131 příkladů na kartičkách o formátu
39.00 Kč
PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní otázky pro ústní zkoušení žáků 5. ročníku PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní otázky pro ústní zkoušení žáků 5. ročníku
Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z přírodovědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jaké konkrétní učební materiály v 5. ročníku využíváte. Otázky jsou připraveny obecně, jejich základní rozdělení vychází z učiva uvedeného v RVP ZV. Žáci i učitel si při využití tohoto materiálu ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu žáci dosáhli během určitého časového období při výuce přírodovědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Otázky jsou rozdělené na jednotlivé karty, které jsou opatřeny vždy konkrétním číslem, kterému odpovídá i kolonka v učitelské kartě, kam si může učitel zapsat správnou odpověď. Pro některé otázky jsou připravené tzv. demonstrační obrázky (např. popiš částí lidského těla). Otázky lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin. Stejně tak je možné je využít nejen na ústní, ale také písemné zkoušení žáků, kdy žáci odpověď zapisují například do sešitu nebo na prázdný arch papíru. OBSAH: 307 předepsaných otázek 8 volných políček pro vytvoření vlastních otázek 11 demonstračních karet Kompletní učitelská metodika Učitelské listy pro zápis vlastních výsledků/odpovědí na otázky TÉMATA: Člověk jako součást přírody: Podmínky života na Zemi, neživá příroda, gravitace Žijeme ve vesmíru: Slunce, Sluneční soustava, Země Žijeme ve vesmíru: Galaxie, hvězdy, Měsíc, jejich pozorování a zkoumání  Člověk a živá příroda, podnebné pásy: Rozmanitost života na Zemi, podnebné podmínky a pásy Člověk jako součást přírody: Třídění živých organismů, jejich život v oceánech a mořích, význam botanické/zoologické zahrady Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka, základní stavba lidského těla Člověk a jeho zdraví: Opěrná a svalová soustava Člověk a jeho zdraví: Oběhová a dýchací soustava Člověk a jeho zdraví: Trávicí a vylučovací soustava Člověk a jeho zdraví: Kožní, nervová a smyslová soustava Člověk a jeho zdraví: Hormonální a rozmnožovací soustava, jednotlivá období lidského života Člověk ve společnosti: Rodina, soužití mezi lidmi, sociálně-patologické jevy a jejich prevence Člověk ve společnosti: Dopravní výchova, první pomoc a řešení mimořádných událostí 
UUCZ-247396
Přírodověda>Testy a písemky>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Lidské tělo>Rodina>Rostliny>Vesmír>Záchranné složky>Živočichové>Obojživelníci (žáby, ...)>Ptáci>Plazi>Ryby>Savci>Bezobratlí (hmyz, pavoukovci, plži ...)
215.00