PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní písemné testy pro žáky 5. ročníku

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
49
Velikost: 10.02 MB
Nahráno: 30. 8. 2022
Upraveno: 30. 8. 2022
Cena:
220 Kč vč. DPH

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z přírodovědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce přírodovědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika).     Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin.

OBSAH:

1. Člověk jako součást přírody: Podmínky života na Zemi, neživá příroda, gravitace;

2. Žijeme ve vesmíru: Slunce, Sluneční soustava, Země;

3. Žijeme ve vesmíru: Galaxie, hvězdy, Měsíc, jejich pozorování a zkoumání;

4. Člověk a živá příroda: Rozmanitost života na Zemi, podnebné podmínky a pásy;

5.    Podnebné pásy: Tropický a subtropický podnebný pás;

6. Podnebné pásy: Mírný a polární podnebný pás;

7. Člověk jako součást přírody: Třídění živých organismů, jejich život v oceánech a mořích, význam botanické/zoologické zahrady;

8. Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka, základní stavba lidského těla;

9. Člověk a jeho zdraví: Opěrná a svalová soustava;

10. Člověk a jeho zdraví: Oběhová a dýchací soustava;

11. Člověk a jeho zdraví: Trávicí a vylučovací soustava;

12. Člověk a jeho zdraví: Kožní, nervová a smyslová soustava;

13. Člověk a jeho zdraví: Hormonální a rozmnožovací soustava, jednotlivá období lidského života;

14. Člověk ve společnosti: Rodina, soužití mezi lidmi, sociálně-patologické jevy a jejich prevence;

15. Člověk ve společnosti: Dopravní výchova, první pomoc a řešení mimořádných událostí;

Kompletní učitelská metodika a výsledkové listiny

Další produkty od autora VioletCherry - Šárka Borkovcová

62220
Matematika - geometrie
1., 2.
Celoroční tematická hra
Materiál je určený jako didaktický a výukový materiál pro procvičení a fixaci rovinné orientace v 1. ročníku v
111.00 Kč
62194
Český jazyk - gramatika
2.
Výzdoba třídy
Materiál obsahuje tři pásy - tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Pásy lze snadno sestavit a umístit kdekoliv ve třídě v
50.00 Kč
223517
Přírodověda
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Postřehovky
Vánoce, Vánoce přicházejí! Maxi Dablík ve vánoční verzi je tu pro Vás! Materiál je primárně určený jako didaktická hra
50.00 Kč
188310
Český jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Skládačky
Materiál je primárně určený jako didaktická hra do vyučovací hodiny pro účel osvojení si, zopakování si či fixaci
55.00 Kč
PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní písemné testy pro žáky 5. ročníku PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní písemné testy pro žáky 5. ročníku
Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z přírodovědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce přírodovědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika).     Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin. OBSAH: 1. Člověk jako součást přírody: Podmínky života na Zemi, neživá příroda, gravitace; 2. Žijeme ve vesmíru: Slunce, Sluneční soustava, Země; 3. Žijeme ve vesmíru: Galaxie, hvězdy, Měsíc, jejich pozorování a zkoumání; 4. Člověk a živá příroda: Rozmanitost života na Zemi, podnebné podmínky a pásy; 5.    Podnebné pásy: Tropický a subtropický podnebný pás; 6. Podnebné pásy: Mírný a polární podnebný pás; 7. Člověk jako součást přírody: Třídění živých organismů, jejich život v oceánech a mořích, význam botanické/zoologické zahrady; 8. Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka, základní stavba lidského těla; 9. Člověk a jeho zdraví: Opěrná a svalová soustava; 10. Člověk a jeho zdraví: Oběhová a dýchací soustava; 11. Člověk a jeho zdraví: Trávicí a vylučovací soustava; 12. Člověk a jeho zdraví: Kožní, nervová a smyslová soustava; 13. Člověk a jeho zdraví: Hormonální a rozmnožovací soustava, jednotlivá období lidského života; 14. Člověk ve společnosti: Rodina, soužití mezi lidmi, sociálně-patologické jevy a jejich prevence; 15. Člověk ve společnosti: Dopravní výchova, první pomoc a řešení mimořádných událostí; Kompletní učitelská metodika a výsledkové listiny
UUCZ-170985
Přírodověda>Testy a písemky>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Lidské tělo>Rodina>Vesmír>Záchranné složky>Živočichové
220.00