PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní písemné testy pro žáky 5. ročníku

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
49
Velikost: 10.02 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
10. 1. 2024
Sdílet:

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z přírodovědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce přírodovědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin.

OBSAH:

1. Člověk jako součást přírody: Podmínky života na Zemi, neživá příroda, gravitace;

2. Žijeme ve vesmíru: Slunce, Sluneční soustava, Země;

3. Žijeme ve vesmíru: Galaxie, hvězdy, Měsíc, jejich pozorování a zkoumání;

4. Člověk a živá příroda: Rozmanitost života na Zemi, podnebné podmínky a pásy;

5.    Podnebné pásy: Tropický a subtropický podnebný pás;

6. Podnebné pásy: Mírný a polární podnebný pás;

7. Člověk jako součást přírody: Třídění živých organismů, jejich život v oceánech a mořích, význam botanické/zoologické zahrady;

8. Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka, základní stavba lidského těla;

9. Člověk a jeho zdraví: Opěrná a svalová soustava;

10. Člověk a jeho zdraví: Oběhová a dýchací soustava;

11. Člověk a jeho zdraví: Trávicí a vylučovací soustava;

12. Člověk a jeho zdraví: Kožní, nervová a smyslová soustava;

13. Člověk a jeho zdraví: Hormonální a rozmnožovací soustava, jednotlivá období lidského života;

14. Člověk ve společnosti: Rodina, soužití mezi lidmi, sociálně-patologické jevy a jejich prevence;

15. Člověk ve společnosti: Dopravní výchova, první pomoc a řešení mimořádných událostí;

Kompletní učitelská metodika a výsledkové listiny

Další produkty od autora VioletCherry - Šárka Borkovcová

62203
Matematika
1., 2.
Didaktické hry
Materiál obsahuje kompletní sadu příkladů na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu základu deset. Celkem se jedná o 132
39.00 Kč
116946
Přírodověda
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Maxi Dablík je vzdělávací didaktická hra do vyučovací hodiny pro účel osvojení si, zopakování si či fixaci poznatků
65.00 Kč
301616
Grafomotorika
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Není grafomotorika jako grafomotorika! Na internetu naleznete mnoho pracovních listů zdarma či za poplatek ke stažení
65.00 Kč
62221
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Celoroční tematická hra
Materiál je primárně určený jako didaktický a výukový materiál pro procvičení a fixaci osvojování barev v přípravném a v
50.00 Kč
-20 % 50 Kč
40 Kč
PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní písemné testy pro žáky 5. ročníku PŘÍRODOVĚDA 5: Kontrolní písemné testy pro žáky 5. ročníku
Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z přírodovědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce přírodovědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin. OBSAH: 1. Člověk jako součást přírody: Podmínky života na Zemi, neživá příroda, gravitace; 2. Žijeme ve vesmíru: Slunce, Sluneční soustava, Země; 3. Žijeme ve vesmíru: Galaxie, hvězdy, Měsíc, jejich pozorování a zkoumání; 4. Člověk a živá příroda: Rozmanitost života na Zemi, podnebné podmínky a pásy; 5.    Podnebné pásy: Tropický a subtropický podnebný pás; 6. Podnebné pásy: Mírný a polární podnebný pás; 7. Člověk jako součást přírody: Třídění živých organismů, jejich život v oceánech a mořích, význam botanické/zoologické zahrady; 8. Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka, základní stavba lidského těla; 9. Člověk a jeho zdraví: Opěrná a svalová soustava; 10. Člověk a jeho zdraví: Oběhová a dýchací soustava; 11. Člověk a jeho zdraví: Trávicí a vylučovací soustava; 12. Člověk a jeho zdraví: Kožní, nervová a smyslová soustava; 13. Člověk a jeho zdraví: Hormonální a rozmnožovací soustava, jednotlivá období lidského života; 14. Člověk ve společnosti: Rodina, soužití mezi lidmi, sociálně-patologické jevy a jejich prevence; 15. Člověk ve společnosti: Dopravní výchova, první pomoc a řešení mimořádných událostí; Kompletní učitelská metodika a výsledkové listiny
UUCZ-170985
Přírodověda>Testy a písemky>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Lidské tělo>Rodina>Vesmír>Záchranné složky>Živočichové
225.00