Dušičky - Celá sada

Předmět:
Počet stran:
35
Velikost: 52.63 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 12. 2023
Sdílet:

Dušičky - Celá sada

Tento soubor je složený z informačních karet různého typu, pracovních listů a dalších barevných aktivit. Celkem obsahuje 34 stran materiálu. 

Informační karty
Na informačních kartách naleznete rozmanité informace, které se pojí s obdobím dušiček a to nejen u nás. 
Karty vám mohou skvěle posloužit při sestavování přípravy - víceméně všechnu práci odvedou za vás. Také je můžete využít k inspiraci na ranní činnosti a některé zvyky nebo tradice si třeba i vyzkoušet. Ideální jsou také na doplnění nástěnky s výrobky. 

V části zaměřené na informační karty naleznete 12 stran materiálu: 
Celkem získáte 12 různých karet velikosti A4 v barevné verzi: - 1x kartu s obecnými informacemi o dušičkách, 4x kartu se
             zvyky a tradicemi, které se dodržují dnes nebo byly oblíbené dříve, 1x kartu s dušičkovými pranostikami, 1x kartu s
             dušičkovými pověrami, 1x kartu s delší pověrou - spíše příběhem, 4x kartu týkající se oslav dušiček v jiných zemích
             (Mexiko, Čína, Nepál, Japonsko)

Pracovní listy + aktivity
Pracovní listy a aktivity jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte. 

V části zaměřené na pracovní listy a aktivity naleznete celkem 22 stran materiálu: 
Aktivity v barevné verzi: - Puzzle posvátné krávy + předloha, Skládačka mexické lebky + předloha, Velikostní karty hřbitov a
                                         duchové, Šablona věnce pro tvoření z plastelíny
Pracovní listy: - Celkem získáte 15 různých pracovních listů v černobílé verzi: Pomoc dušičce, Dokresli chryzantému, Ozdob
                          náhrobek, Nakresli svíčce plamen podle kostky, Spočítej duše, Najdi duše, Posvátná kráva, Vytleskej slabiky,
                          Najdi cestu, Mexická lebka, Dokresli duše, Dokresli druhou půlku, Najdi stín, Dokresli a spočítej svíčky, Najdi
                          dvojice pečiva

Výukový potenciál souboru: 
Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí. 
Příklad kompetencí
- Díky obecnému i konkrétnímu povídání získá dítě elementární poznatky o světě lidí - konkrétně z oblasti kultury, tradic a zvyků týkajících se svátku Dušiček, dítě se orientuje v prostředí, ve kterém žije
- Při poslechu i jednotlivých aktivitách si dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá drobností a zvláštností jednotlivých zvycích či třeba panostikách, chce  porozumět věcem, jevům a dějům, o kterých poslouchá; poznává, že se může mnohému naučit
- Díky poslechu o tématu, která třeba běžně dítě nepotkává si průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Příklad cílů
- Povídání s kartami v komunitním kruhu vede k rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka mohou dopomoci pracovní listy zaměřené na grafomotoriku
- Pracovní listy a omalovánky vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - kreslení, malování, stříhání

Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.

Další produkty od autora Petra Miklová - Materiálovník

224157
Výtvarná výchova
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Soubor těchto vánočních ozdob byl vytvořen pro tvořivé děti a prázdné vánoční stromečky. Materiál je složen ze dvou
35.00 Kč
235852
Výtvarná výchova
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Obří omalovánka na téma Zima - zimní radovánky Jedná se o omalovánku, která je složena z 9 stran velikosti A4. Takové
30.00 Kč
227845
Výtvarná výchova
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Obří omalovánka na téma Vánoční vesnice. Jedná se o omalovánku, která je složena z 9 stran velikosti A4. Takové
30.00 Kč
309800
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omalovánky
Děti světa - Omalovánky Tentokrát je soubor složen z omalovánek 20 dětí z celého světa. Každé dítko na obrázku má
35.00 Kč
Dušičky - Celá sada Dušičky - Celá sada
Dušičky - Celá sada Tento soubor je složený z informačních karet různého typu, pracovních listů a dalších barevných aktivit. Celkem obsahuje 34 stran materiálu.  Informační karty Na informačních kartách naleznete rozmanité informace, které se pojí s obdobím dušiček a to nejen u nás.  Karty vám mohou skvěle posloužit při sestavování přípravy - víceméně všechnu práci odvedou za vás. Také je můžete využít k inspiraci na ranní činnosti a některé zvyky nebo tradice si třeba i vyzkoušet. Ideální jsou také na doplnění nástěnky s výrobky.  V části zaměřené na informační karty naleznete 12 stran materiálu:  Celkem získáte 12 různých karet velikosti A4 v barevné verzi: - 1x kartu s obecnými informacemi o dušičkách, 4x kartu se              zvyky a tradicemi, které se dodržují dnes nebo byly oblíbené dříve, 1x kartu s dušičkovými pranostikami, 1x kartu s              dušičkovými pověrami, 1x kartu s delší pověrou - spíše příběhem, 4x kartu týkající se oslav dušiček v jiných zemích              (Mexiko, Čína, Nepál, Japonsko) Pracovní listy + aktivity Pracovní listy a aktivity jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte.  V části zaměřené na pracovní listy a aktivity naleznete celkem 22 stran materiálu:  Aktivity v barevné verzi: - Puzzle posvátné krávy + předloha, Skládačka mexické lebky + předloha, Velikostní karty hřbitov a                                          duchové, Šablona věnce pro tvoření z plastelíny Pracovní listy: - Celkem získáte 15 různých pracovních listů v černobílé verzi: Pomoc dušičce, Dokresli chryzantému, Ozdob                           náhrobek, Nakresli svíčce plamen podle kostky, Spočítej duše, Najdi duše, Posvátná kráva, Vytleskej slabiky,                           Najdi cestu, Mexická lebka, Dokresli duše, Dokresli druhou půlku, Najdi stín, Dokresli a spočítej svíčky, Najdi                           dvojice pečiva Výukový potenciál souboru:  Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí.  Příklad kompetencí - Díky obecnému i konkrétnímu povídání získá dítě elementární poznatky o světě lidí - konkrétně z oblasti kultury, tradic a zvyků týkajících se svátku Dušiček, dítě se orientuje v prostředí, ve kterém žije - Při poslechu i jednotlivých aktivitách si dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá drobností a zvláštností jednotlivých zvycích či třeba panostikách, chce  porozumět věcem, jevům a dějům, o kterých poslouchá; poznává, že se může mnohému naučit - Díky poslechu o tématu, která třeba běžně dítě nepotkává si průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Příklad cílů - Povídání s kartami v komunitním kruhu vede k rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka mohou dopomoci pracovní listy zaměřené na grafomotoriku - Pracovní listy a omalovánky vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - kreslení, malování, stříhání Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.
UUCZ-382985
Prvouka>Skládačky>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Halloween, Dušičky
80.00