NA CO SI DNES ZAHRAJEME – různorodé aktivity na téma POVOLÁNÍ

Počet stran:
23
Velikost: 1.46 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
2. 2. 2024
Sdílet:

Pdf soubor Na co si dnes zahrajeme - poznáváme povolání, obsahuje náměty na originální, autorské aktivity s dětmi, které jsou propojeny se slovním / hudebním doprovodem. Aktivity zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti. 

Hry podporují všestranný rozvoj dětí: motorický, řečové schopnosti, logické myšlení, sluchové vnímání, pozornost, myšlení, pohybové, rytmické a hudební dovednosti a další. Prostřednictvím nabízených vzdělávacích her se děti seznamují s povoláním, jakým je, např. pekař, kominík, hodinář, myslivec, hasič a další. Hry se Vám zcela jistě budou hodit v tematickém týdnu zaměřeném na PROFESE.
Součástí jsou pracovní listy a omalovánky.

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Dítě a společnost:

  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět:

  • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 

obsah:

1. NA KOMINÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost, pozornost)
2. NA POPLETENÉHO ZEDNÍKA (pohybová hra s písničkou- nápěv Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to, Janku, cos to sněd? Procvičujeme sluchové vnímání, logické myšlení, pozornost)
3. NA KUCHAŘKU BERTU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme myšlení, sluchové vnímání, pozornost)
4. NA HODINÁŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, posloupnost)
5. NA DOKTORA (pohybová hra s písničkou- nápěv Ptala se Zuzana Kuby. Procvičujeme spolupráci, posilujeme sounáležitost ve skupině)
6. NA MYSLIVCE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost)
7. NA HASIČE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost)
8. NA PEKAŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost, předmatematické dovednosti)
9. NA MLYNÁŘE (pohybová hra s písničkou- nápěv Šla Nanynka do zelí. Procvičujeme sluchové vnímání, logické myšlení, posloupnost)
10. NA PILOTA (pohybová hra s písničkou- nápěv Nestarej se, ženo má. Procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, orientaci v prostoru)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

60318
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor PODZIMNÍ KRÁTKOHRÁTKY - PODZIMNÍ OVOCE, poskytuje originální náměty, zejména na POHYBOVÉ AKTIVITY, na téma
145.00 Kč
60279
Nezařazené k předmětu
Písničky, básničky
Autorský e- book Když jsi šťastný jako blecha- AKTIVITY NA SEZNÁMENÍ DĚTÍ-NÁMĚTY NA KONTAKTNÍ AKTIVITY NA UPEVŇOVÁNÍ
145.00 Kč
542617
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1., 2.
Didaktické hry
Autorský VÝUKOVÝ materiál DĚKUJEME, ZEMĚ – téma DEN ZEMĚ, OCHRANA PŘÍRODY, EKOLOGIE, obsahuje náměty na RANNÍ volné hry
150.00 Kč
114016
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK SE BUDÍ SLUNCE – SLUNÍČKOVÉ náměty na RANNÍ volné hry a ŘÍZENOU činnost. Různorodé autorské aktivity na
145.00 Kč
NA CO SI DNES ZAHRAJEME – různorodé aktivity na téma POVOLÁNÍ NA CO SI DNES ZAHRAJEME – různorodé aktivity na téma POVOLÁNÍ
Pdf soubor Na co si dnes zahrajeme - poznáváme povolání, obsahuje náměty na originální, autorské aktivity s dětmi, které jsou propojeny se slovním / hudebním doprovodem. Aktivity zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti.  Hry podporují všestranný rozvoj dětí: motorický, řečové schopnosti, logické myšlení, sluchové vnímání, pozornost, myšlení, pohybové, rytmické a hudební dovednosti a další. Prostřednictvím nabízených vzdělávacích her se děti seznamují s povoláním, jakým je, např. pekař, kominík, hodinář, myslivec, hasič a další. Hry se Vám zcela jistě budou hodit v tematickém týdnu zaměřeném na PROFESE. Součástí jsou pracovní listy a omalovánky. Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Dítě a společnost: rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Dítě a svět: pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům   obsah: 1. NA KOMINÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, hbitost, pozornost) 2. NA POPLETENÉHO ZEDNÍKA (pohybová hra s písničkou- nápěv Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to, Janku, cos to sněd? Procvičujeme sluchové vnímání, logické myšlení, pozornost) 3. NA KUCHAŘKU BERTU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme myšlení, sluchové vnímání, pozornost) 4. NA HODINÁŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, posloupnost) 5. NA DOKTORA (pohybová hra s písničkou- nápěv Ptala se Zuzana Kuby. Procvičujeme spolupráci, posilujeme sounáležitost ve skupině) 6. NA MYSLIVCE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost) 7. NA HASIČE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost) 8. NA PEKAŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost, předmatematické dovednosti) 9. NA MLYNÁŘE (pohybová hra s písničkou- nápěv Šla Nanynka do zelí. Procvičujeme sluchové vnímání, logické myšlení, posloupnost) 10. NA PILOTA (pohybová hra s písničkou- nápěv Nestarej se, ženo má. Procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, orientaci v prostoru)
UUCZ-61166
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Jaro>Léto>Podzim>Zima>Povolání
150.00