Motivované cvičení „OVERBALLOVÁ ROZCVIČKA“

Téma:
Počet stran:
7
Velikost: 755.96 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
17. 11. 2022
Sdílet:

Motivovaná rozcvička "OVERBALLOVÁ rozcvička"

Motivace:
Malý míček, zvaný Eda, to je pěkný neposeda.
Nevydrží chvíli stát, chce se pořád s někým hrát… tak dnes si s ním zahrajeme my....

 • OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické znázornění cviků, příklady her.

  TIP: Vytištěný list s rozcvičkou doporučuji  zalaminovat a vznikne tak rozcvičková karta, ke které můžete přidávat další námětové rozcvičky ;-)

 • Příloha: 2 pracovní tematické listy pro rozvíjení zrakového vnímání a rozlišování, předmatematických aktivit. K rozšíření a upevnění tématu můžeme také využít pracovní listy do ranních nebo individuálních aktivit s dětmi.

  Režim mateřské školy by každý den měl obsahovat ranní cvičení (nebo alespoň pohybovou chvilku), které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny

  Motivované ranní cvičení  tématicky zaměřené obsahuje 4 části :

 • ÚVODNÍ (ROZEHŘÍVACÍ, RUŠNÁ ČÁST) - motivační část, zařazujeme lokomoční činnosti, (chůze, běh, lezení, skoky, procvičení nožní klenby)
 • ZDRAVOTNÍ (PRŮPRAVNÁ) ČÁST - Zde zařazujeme zdravotní cviky zaměřené na procvičení a protažení jednotlivých částí těla
 • HLAVNÍ ČÁST (+ POHYBOVÁ HRA)  - do hlavní části si můžeme zařadit to, co potřebujeme, chceme s dětmi procvičovat - cvičení s náčiním, na nářadí, pohybové hry, rozvoj specifických pohybových dovedností dětí, např. hod míčem, chytání, chůze po zvýšené ploše, proudové cvičení, cvičení s padákem, atd… nácvik nových pohybových dovedností
 • ZÁVĚREČNÁ (RELAXAČNÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ) ČÁST - relaxační cvičení, zklidnění, je možná i zklidňující hra

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky

Další produkty od autora Zuzana Šafrová

594810
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Diplomy, Pochvaly, Medaile
Loučení se školkou Odcházení ze školky do základní školy znamená pro děti velký milník v dětství. Materiál (sada 1)
39.00 Kč
109272
Nezařazené k předmětu
MŠ - předškoláci, 1.
Přípravy hodiny/lekce
Tyto činnosti a aktivity se dají vhodně motivačně změnit, upravit podle náročnosti k věku dětí a zařadit do různých
65.00 Kč
318108
Grafomotorika
MŠ, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Omalovánky
OMALOVÁNKY s říkankou (úkolem a porozuměním) Celkem 30 listů omalovánek Procvičujeme: GRAFOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI a JEMNOU
69.00 Kč
211383
Tělesná výchova
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Přípravy hodiny/lekce
Motivované cvičení "VÁNOČNĚ - ADVENTNÍ ROZCVIČKA" OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých
59.00 Kč
Motivované cvičení „OVERBALLOVÁ ROZCVIČKA“ Motivované cvičení „OVERBALLOVÁ ROZCVIČKA“
Motivovaná rozcvička "OVERBALLOVÁ rozcvička" Motivace: Malý míček, zvaný Eda, to je pěkný neposeda. Nevydrží chvíli stát, chce se pořád s někým hrát… tak dnes si s ním zahrajeme my.... OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické znázornění cviků, příklady her. TIP: Vytištěný list s rozcvičkou doporučuji  zalaminovat a vznikne tak rozcvičková karta, ke které můžete přidávat další námětové rozcvičky ;-)Příloha: 2 pracovní tematické listy pro rozvíjení zrakového vnímání a rozlišování, předmatematických aktivit. K rozšíření a upevnění tématu můžeme také využít pracovní listy do ranních nebo individuálních aktivit s dětmi.Režim mateřské školy by každý den měl obsahovat ranní cvičení (nebo alespoň pohybovou chvilku), které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny Motivované ranní cvičení  tématicky zaměřené obsahuje 4 části : ÚVODNÍ (ROZEHŘÍVACÍ, RUŠNÁ ČÁST) - motivační část, zařazujeme lokomoční činnosti, (chůze, běh, lezení, skoky, procvičení nožní klenby) ZDRAVOTNÍ (PRŮPRAVNÁ) ČÁST - Zde zařazujeme zdravotní cviky zaměřené na procvičení a protažení jednotlivých částí těla HLAVNÍ ČÁST (+ POHYBOVÁ HRA)  - do hlavní části si můžeme zařadit to, co potřebujeme, chceme s dětmi procvičovat - cvičení s náčiním, na nářadí, pohybové hry, rozvoj specifických pohybových dovedností dětí, např. hod míčem, chytání, chůze po zvýšené ploše, proudové cvičení, cvičení s padákem, atd… nácvik nových pohybových dovedností ZÁVĚREČNÁ (RELAXAČNÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ) ČÁST - relaxační cvičení, zklidnění, je možná i zklidňující hra Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky
UUCZ-216299
Tělesná výchova>Nezařazené k předmětu>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>Sport
59.00