Motivované cvičení " SNĚHULÁČÍ rozcvička"

Téma:
Počet stran:
7
Velikost: 666.48 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2022
Sdílet:

Motivovaná rozcvička "SNĚHULÁČÍ  rozcvička"(cvičení s malými míči, overbally)
OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické znázornění cviků, příklady her.

TIP: Vytištěný list s rozcvičkou doporučuji  zalaminovat a vznikne tak rozcvičková karta, ke které můžete přidávat další námětové rozcvičky ;-)

Příloha: 1 omalovánka k tématu a 1 pracovní list ke zdokonalování grafomotorických dovedností. K rozšíření a upevnění tématu můžeme také využít pracovní listy do ranních nebo individuálních aktivit s dětmi.

Celkem 7 stran k vytištění.

Režim mateřské školy by každý den měl obsahovat ranní cvičení (nebo alespoň pohybovou chvilku), které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny

Motivované ranní cvičení  tématicky zaměřené obsahuje 4 části :

  • ÚVODNÍ (ROZEHŘÍVACÍ, RUŠNÁ ČÁST) - motivační část, zařazujeme lokomoční činnosti, (chůze, běh, lezení, skoky, procvičení nožní klenby)
  • ZDRAVOTNÍ (PRŮPRAVNÁ) ČÁST - Zde zařazujeme zdravotní cviky zaměřené na procvičení a protažení jednotlivých částí těla
  • HLAVNÍ ČÁST (+ POHYBOVÁ HRA)  - do hlavní části si můžeme zařadit to, co potřebujeme, chceme s dětmi procvičovat - cvičení s náčiním, na nářadí, pohybové hry, rozvoj specifických pohybových dovedností dětí, např. hod míčem, chytání, chůze po zvýšené ploše, proudové cvičení, cvičení s padákem, atd… nácvik nových pohybových dovedností
  • ZÁVĚREČNÁ (RELAXAČNÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ) ČÁST - relaxační cvičení, zklidnění, je možná i zklidňující hra

Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky

Další produkty od autora Zuzana Šafrová

207064
Výtvarná výchova
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Pracovní listy
Kreslení a malování má vliv na jemnou motoriku ruky. Děti se touto formou učí poznávat nejen barvy, ale v případě
35.00 Kč
309640
Grafomotorika
Omalovánky
Omalovánky pro příjemné chvíle a odpočinek. Odpočiňte si, relaxujte a podpořte svou vnitřní motivaci. Ponořte se do
0.00 Kč
326582
Český jazyk
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, Speciální pedagogika
Didaktické hry
Rozvíjení předmatematických představ - uvědomovat si prostorové vztahy. Orientace v prostoru znamená uvědomění si pozic
35.00 Kč
209477
Tělesná výchova
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Přípravy hodiny/lekce
Motivovaná rozcvička "HOUBAŘSKÁ" OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické
59.00 Kč
Motivované cvičení " SNĚHULÁČÍ rozcvička" Motivované cvičení " SNĚHULÁČÍ rozcvička"
Motivovaná rozcvička "SNĚHULÁČÍ  rozcvička"(cvičení s malými míči, overbally) OBSAH 1 TÉMA - motivace k tématu, motivace a názvosloví jednotlivých cviků, grafické znázornění cviků, příklady her. TIP: Vytištěný list s rozcvičkou doporučuji  zalaminovat a vznikne tak rozcvičková karta, ke které můžete přidávat další námětové rozcvičky ;-) Příloha: 1 omalovánka k tématu a 1 pracovní list ke zdokonalování grafomotorických dovedností. K rozšíření a upevnění tématu můžeme také využít pracovní listy do ranních nebo individuálních aktivit s dětmi. Celkem 7 stran k vytištění. Režim mateřské školy by každý den měl obsahovat ranní cvičení (nebo alespoň pohybovou chvilku), které je primárně zaměřeno na protažení a posílení různých svalových skupin. Rozcvička je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost, kdy se aktivuje hybný systém, uvolní a rozhýbají se kloubní struktury a protáhnou se svalové skupiny Motivované ranní cvičení  tématicky zaměřené obsahuje 4 části : ÚVODNÍ (ROZEHŘÍVACÍ, RUŠNÁ ČÁST) - motivační část, zařazujeme lokomoční činnosti, (chůze, běh, lezení, skoky, procvičení nožní klenby) ZDRAVOTNÍ (PRŮPRAVNÁ) ČÁST - Zde zařazujeme zdravotní cviky zaměřené na procvičení a protažení jednotlivých částí těla HLAVNÍ ČÁST (+ POHYBOVÁ HRA)  - do hlavní části si můžeme zařadit to, co potřebujeme, chceme s dětmi procvičovat - cvičení s náčiním, na nářadí, pohybové hry, rozvoj specifických pohybových dovedností dětí, např. hod míčem, chytání, chůze po zvýšené ploše, proudové cvičení, cvičení s padákem, atd… nácvik nových pohybových dovedností ZÁVĚREČNÁ (RELAXAČNÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ) ČÁST - relaxační cvičení, zklidnění, je možná i zklidňující hra Podívejte se i na ostatní náměty z mé nabídky
UUCZ-230761
Tělesná výchova>Přípravy hodiny/lekce>Projekty>MŠ>MŠ - předškoláci>Zima>Sport
59.00