VLASTIVĚDA 5: Kontrolní písemné práce pro žáky 5. ročníku

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
41
Velikost: 9.39 MB
Nahráno: 28. 9. 2022
Upraveno: 28. 9. 2022
Cena:
220 Kč vč. DPH

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z vlastivědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte – témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV.  Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce vlastivědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin.

OBSAH:

12 kontrolních písemných testů v oboustranné verzi:

1. Místo, kde žijeme: Naše planeta Země;

2. Místo, kde žijeme: Evropa, její poloha, povrch, podnebí, vodstvo, živočichové a rostliny;

3. Místo, kde žijeme: Česká republika jako součást Evropy;

4. Místo, kde žijeme: Kraje České republiky;

5. Místo, kde žijeme: Slovensko a Polsko;

6. Místo, kde žijeme: Německo a Rakousko;

7. Lidé a čas: Národní obrození v českých zemích, revoluce roku 1848;

8. Lidé a čas: Vznik Rakouska-Uherska, první světová válka;

9. Lidé a čas: Vznik Československého státu, období první republiky;

10. Lidé a čas: Protektorát Čechy a Morava, druhá světová válka;

11. Lidé a čas: Období vlády jedné strany, obnovení demokracie v Československu;

12. Lidé kolem nás: Lidská práva a povinnosti, majetek a jeho vlastnictví, kultura, lidé a Země;

Kompletní učitelská metodika

Výsledkové listiny

Další produkty od autora VioletCherry - Šárka Borkovcová

274729
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Postřehovky
Hody, hody, doprovody, dejte Dablík malovaný! Další ze série velmi oblíbených her je tu pro Vás. Tentokrát plná krásných
50.00 Kč
314775
Matematika
MŠ - předškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Kartičky do výuky jsou tu! Zaměřené jsou na čísla od 0 do 20, kdy každé číslo má svoji samostatnou kartičku. Vytisknout
50.00 Kč
62214
Matematika
2., 3.
Didaktické hry
Materiál obsahuje kompletní sadu příkladů na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset. Celkem se jedná o
39.00 Kč
314795
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Pokračování série výukových kartiček se tentokrát zaměřuje na tisíce od 0 do 10000. Každé číslo má svoji samostatnou
50.00 Kč
VLASTIVĚDA 5: Kontrolní písemné práce pro žáky 5. ročníku VLASTIVĚDA 5: Kontrolní písemné práce pro žáky 5. ročníku
Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z vlastivědy v 5. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit v 5. ročníku využíváte – témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV.  Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce vlastivědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 5. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin. OBSAH: 12 kontrolních písemných testů v oboustranné verzi: 1. Místo, kde žijeme: Naše planeta Země; 2. Místo, kde žijeme: Evropa, její poloha, povrch, podnebí, vodstvo, živočichové a rostliny; 3. Místo, kde žijeme: Česká republika jako součást Evropy; 4. Místo, kde žijeme: Kraje České republiky; 5. Místo, kde žijeme: Slovensko a Polsko; 6. Místo, kde žijeme: Německo a Rakousko; 7. Lidé a čas: Národní obrození v českých zemích, revoluce roku 1848; 8. Lidé a čas: Vznik Rakouska-Uherska, první světová válka; 9. Lidé a čas: Vznik Československého státu, období první republiky; 10. Lidé a čas: Protektorát Čechy a Morava, druhá světová válka; 11. Lidé a čas: Období vlády jedné strany, obnovení demokracie v Československu; 12. Lidé kolem nás: Lidská práva a povinnosti, majetek a jeho vlastnictví, kultura, lidé a Země; Kompletní učitelská metodika Výsledkové listiny
UUCZ-187160
Vlastivěda>Testy a písemky>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ
220.00