Obří omalovánka - Jarní zajíci

Počet stran:
10
Velikost: 7.83 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Obří omalovánka na téma Jaro - Zajíci

Jedná se o omalovánku, která je složena z 9 stran velikosti A4. 
Takové omalovánky mohou být využívány na výzdobu třídy či pokojíčku, protože ve výsledku vytvoří opravdu obří plakát. 
Výsledná velikost je ideální na doplnění nástěnky. 
Pokud jsou využívány v kolektivu, podněcují spolupráci a nutí ke snaze se domluvit na výsledku. 

Mimo omalovánky obsahuje materiál také krátký návod ke kompletaci. 

 

Výukový potenciál souboru: 
Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí. 
Příklad kompetencí
- V rámci společné volby při kreslení či malování se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
- Při důležité prvotní kompletaci omalovánky se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, domlouvá se a spolupracuje; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
- Při společném malování spolu s dalšími se dítě učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

Příklad cílů
- Při barevném zpracování nastává rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
- Lepení, stříhání, malování či kreslení vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností v rámci jemné motoriky
- Při společné domluvě postupu dochází k vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu. 

Další produkty od autora Petra Miklová - Materiálovník

334687
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pravidla třídy
Karty do skříňky Karty do skříňky jsou souborem 3 připomínkových karet v barevné i omalovánkové verzi ve dvou různých
35.00 Kč
337634
Matematika
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Malovaný podzim - Celá sada Soubor obsahuje: Podzimní čísla - První část je přiřazovací - složena celkem z 10 trojic
225.00 Kč
294149
Prvouka
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Celoroční tematická hra
Živly - Karty her Část souboru Živly - Celá sada Tento soubor je možná trochu více mířen na pedagogy, kterým by mohl
35.00 Kč
439179
Prvouka
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omalovánky
Vánoční girlanda Tato pestrobarevná girlanda složena z celkem 12 písmen, ze kterých složíte nápis "VESELÉ VÁNOCE" a
55.00 Kč
Obří omalovánka - Jarní zajíci Obří omalovánka - Jarní zajíci
Obří omalovánka na téma Jaro - Zajíci Jedná se o omalovánku, která je složena z 9 stran velikosti A4.  Takové omalovánky mohou být využívány na výzdobu třídy či pokojíčku, protože ve výsledku vytvoří opravdu obří plakát.  Výsledná velikost je ideální na doplnění nástěnky.  Pokud jsou využívány v kolektivu, podněcují spolupráci a nutí ke snaze se domluvit na výsledku.  Mimo omalovánky obsahuje materiál také krátký návod ke kompletaci.    Výukový potenciál souboru:  Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí.  Příklad kompetencí - V rámci společné volby při kreslení či malování se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim - Při důležité prvotní kompletaci omalovánky se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, domlouvá se a spolupracuje; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - Při společném malování spolu s dalšími se dítě učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat Příklad cílů - Při barevném zpracování nastává rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) - Lepení, stříhání, malování či kreslení vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností v rámci jemné motoriky - Při společné domluvě postupu dochází k vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu. 
UUCZ-263997
Výtvarná výchova>Nezařazené k předmětu>Pracovní listy>Výzdoba třídy>Ostatní>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Jaro>Rostliny>Savci
30.00