Materiály od uživatele Mgr. Julie Kadlecová

Jsem učitelka 1., ale i 2. stupně, kterou baví vyrábění pomůcek pro své žáky. Vždy, když vidím, že moje pomůcka děti zajímá a rády se k ní vrací, zkusím ji nabídnout ostatním paním učitelkám. Jsem ráda, když děti nejsou ve vyučování pasivní, ale pracují aktivně. Podporuji Komenského heslo "Učení hrou". Mnohdy ani moji žáci nepocítí, že se díky pomůcce něco učí, ale chápu ji spíše jako zábavu.

502072
Český jazyk
1., 2.
Pracovní listy
Materiál je určen k procvičení učiva o slabikách DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ pro žáky 2. ročníku. Soubor však mohou využít i
40.00 Kč
500107
Český jazyk
1.
Didaktické hry
Materiál je určen především k procvičování přepisu z tiskací podoby písma na psací a čtení s porozuměním pro prvňáčky
45.00 Kč
497780
Český jazyk
2., 3.
Běhací diktát
Soubor obsahuje dva různé běhací obrázkové diktáty. Materiál je určen k procvičování párových, tvrdých a měkkých
40.00 Kč
496247
Nezařazené k předmětu
1.
Diplomy, Pochvaly, Medaile
Materiál je určen k ocenění dětí za to, že se v tomto školním roce zvládly naučit číst a psát a staly se tak čtenáři a
40.00 Kč
495323
Český jazyk
1.
Didaktické hry
Materiál je určen k procvičení prvního čtení s porozuměním, pozornosti, paměti a zrakového vnímání pro žáky 1. ročníku s
40.00 Kč
479320
Český jazyk
1.
Pracovní listy
Materiál je určen především k procvičování čtení a porozumění prvním slovům, grafomotorice (vybarvování obrázků) a
40.00 Kč
472481
Český jazyk
1., 2., 3.
Omalovánky
Zima je v plném proudu a děti si ji plnými doušky užívají, pojďte si tedy zpříjemnit i hodiny čtení. Materiál je určen k
40.00 Kč
467515
Český jazyk
MŠ - předškoláci, 1., 2., 3.
Pexeso
Materiál je určen k vyprávění pomocí obrázkové osnovy, čtení s porozuměním, zrakové percepci a logickému myšlení
60.00 Kč
467425
Matematika
2., 3., 4., 5.
Omalovánky
Materiál slouží k zakreslování obrázků do čtvercové sítě, procvičení osové souměrnosti a zrakové percepce pro žáky od 2
40.00 Kč
464208
Český jazyk
1.
Pracovní listy
Materiál představuje další pokračování ke křížovkám pro prvňáčky 1. Je určen především k procvičování psaní slabik nebo
40.00 Kč
460029
Český jazyk
1.
Didaktické hry
Materiál lze používat jako brožuru nebo rozstříhat na jednotlivé části. Materiál je určen k procvičování čtení prvních
40.00 Kč
457445
Český jazyk
1.
Didaktické hry
Materiál je dalším pokračováním k 1. dílu běhacího čtení a je určen k procvičení prvního čtení s porozuměním, pozornosti
40.00 Kč