Materiály od uživatele Andrea Stehlíková

159659
Matematika
5., 6., 7.
Výzdoba třídy
Dokument obsahuje 6 plakátů na převody jednotek. Plakáty se týkají převodů jednotek délky, hmotnosti, objemu (l) , času
30.00 Kč
159658
Matematika
5., 6.
Výzdoba třídy
Dokument obsahuje 3 plakáty se vzorečky na obvody a obsahy trojúhelníka, čtverce a obdélníka. Plakáty jsou tvořeny k
25.00 Kč
159657
Matematika
7.
Didaktické hry
Hra šifrovačka s pěti úlohami na přímou úměrnost a procvičení trojčlenky. Soubor obsahuje 5 úloh vhodných k vytištění a
25.00 Kč
159656
Matematika
7.
Výzdoba třídy
V tomto dokumentu najdete 2 plakáty, které vysvětlují pojmy přímá a nepřímá úměrnost. Plakáty jsou určeny k vyvěšení ve
25.00 Kč
159654
Matematika
6.
Výzdoba třídy
V tomto dokumentu najdete 4 plakáty, které se věnují dělitelnosti 2, 3, 5 a 10. Plakáty jsou určeny k vyvěšení ve třídě
27.00 Kč
159653
Matematika
6.
Didaktické hry
Cílem této aktivity je procvičení hledání dělitelů čísel. Připravené plásty vytiskneme (případně zalaminujeme)
25.00 Kč
159652
Matematika
7.
Didaktické hry
Hra šifrovačka s pěti úlohami na procvičení výpočtu procent ze základu. Soubor obsahuje 5 úloh vhodných k vytištění a
25.00 Kč
159651
Matematika
6.
Didaktické hry
Hra šifrovačka s 18 úlohami na procvičení určování úhlů. Soubor obsahuje 8 úloh na procvičení určení úhlu z obrázku a 10
25.00 Kč
159650
Matematika
6.
Didaktické hry
Hra šifrovačka s 11 úlohami na procvičení určování úhlu s pomocí odčítání uhlů. Žáci určují velikost úhlu pomocí
25.00 Kč
159648
Matematika
6., 7.
Výzdoba třídy
V tomto dokumentu najdete 4 plakáty vhodné k vyvěšení ve třídě. Plakáty se týkají osové a středové souměrnosti. Ke každé
25.00 Kč
159647
Matematika
7.
Výzdoba třídy
V tomto dokumentu najdete 3 plakáty vhodné k vyvěšení ve třídě. Plakáty se týkají vět o shodnosti trojúhelníků (sss, sus
25.00 Kč
159646
Matematika
6.
Didaktické hry
V tomto dokumentu naleznete 16 kartiček na procvičení součtu úhlů v trojúhelníku a určení typu trojúhelníku (pravoúhlý
25.00 Kč