ANIMALS - memory game (50 species)

Kategorie:
Počet stran:
14
Velikost: 25.57 MB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 10. 2023
Cena:
55 Kč vč. DPH
Sdílet:
  • 50 druhů živočichů
  • paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, bezobratlí
  • fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, invertebrates
  • PDF formát, připraveno k tisku
  • obsahuje metodiku s tipy do výuky

 

Kromě opakovací aktivity, rozcvičky nebo hry na procvičení tématu, je možné použít pexesové karty i následujícím způsobem:

·      Každé dítě dostane jednu kartu a hledá si k sobě dvojici (rozřazovací aktivita).

·      Děti si vytáhnou dvě náhodné karty a porovnávají je (co mají společného a co rozdílného).

·      Děti třídí kartičky pexesa podle zadaných kritérií (kde se živočich vyskytuje, co je jeho potrava…), případně si mohou kritéria pro třízení vymýšlet.

·      Děti řadí kartičky pexesa podle kritérií (od nejmenšího po největší, od nejčastěji se vyskytujícího...).

·      Děti si vytáhnou kartičku a popíší živočicha na ní (podle svých znalostí), ostatní hádají.

Další produkty od autora Marie Daňková

304970
Přírodověda
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pexeso
30 druhů obojživelníků a plazů, 30 dvojic pexesa PDF formát, připraveno k tisku obsahuje metodiku s tipy do výuky Kromě
30.00 Kč
392559
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Skládačky
Skládání obrázků - Halloween Děti počítají příklady a u toho skládají halloweenský obrázek sčítání, odčítání, násobení a
40.00 Kč
153548
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Skládačky
ZLOMKY - dvojice puzzle 28 dvojic na procvičení rozeznání zlomků připraveno k tisku, PDF formát obsahuje metodiku s tipy
30.00 Kč
204014
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
PŘIROZENÁ ČÍSLA - 40 úkolů *40 karet se zadáním úkolů *karty s číslicemi 0-9 na praktické tvoření čísel (ve třech
30.00 Kč
ANIMALS - memory game (50 species) ANIMALS - memory game (50 species)
50 druhů živočichů paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, bezobratlí fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, invertebrates PDF formát, připraveno k tisku obsahuje metodiku s tipy do výuky   Kromě opakovací aktivity, rozcvičky nebo hry na procvičení tématu, je možné použít pexesové karty i následujícím způsobem: ·      Každé dítě dostane jednu kartu a hledá si k sobě dvojici (rozřazovací aktivita). ·      Děti si vytáhnou dvě náhodné karty a porovnávají je (co mají společného a co rozdílného). ·      Děti třídí kartičky pexesa podle zadaných kritérií (kde se živočich vyskytuje, co je jeho potrava…), případně si mohou kritéria pro třízení vymýšlet. ·      Děti řadí kartičky pexesa podle kritérií (od nejmenšího po největší, od nejčastěji se vyskytujícího...). ·      Děti si vytáhnou kartičku a popíší živočicha na ní (podle svých znalostí), ostatní hádají.
UUCZ-406702
Anglický jazyk>Biologie>CLIL>Pexeso>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Živočichové>Obojživelníci (žáby, ...)>Ptáci>Plazi>Ryby>Savci>Bezobratlí (hmyz, pavoukovci, plži ...)
55.00