Halloween, dušičky - 4. - 5. r.

Kategorie:
Počet stran:
10
Velikost: 4.57 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 10. 2023
Cena:
56 Kč vč. DPH
Sdílet:

Soubor obsahuje 10 tvořivě vzdělávacích PL, zaměřených na opakování různého učiva s HALLOWEENSKOU TEMATIKOU:

Strašidelný dům s dalšími halloweenskými doplňky....3D dýně, duchové, kočka, měsíc, netopýr. Každá tato část obsahuje úkoly, které na nich žáci mají splnit a až poté dolepit k domu: Nejprve přilepí k domu okna a dveře podle anglického překladu obrázku. Anglické slovíčko mohou ještě pod natištěné opsat. Duchové - do jednoho doplňují správné y,ý/i,í /vyjmenovaná slova), do dalšího vymýšlí věty podle větných vzorců a k poslednímu souvětí napíší vzorec. V měsíci nadepíší číslici slovního druhu. Splní úkoly z dýně - určování pádů, osob,...vypočítají příklady -násobení, dělení - malá i velká násobilka. V materiálu také najdete netopýra, kterého můžeme po splnění úkolů nalepit k domu... -text o netopýrovi a k němu jsou další netopýři se slovy, které jsou vynechané v textu. Tato slova může učitel rozmístit po třídě, po chodbě, může k nim připsat i aktuálně počítané příklady a do textu výsledky. Děti chodí a hledají netopýry a na vynechaná místa dopisují správná slova. Zodpoví podle textu otázky v netopýrovi. Dalším materiálem je mumie - kdy mají za úkol žáci zjistit jméno této mumie. Učitel opět rozstříhá a rozmístí malé duchy s výsledkem a písmenem. Žáci hledají, počítají a dopisují výsledky a písmena. Posledním materiálem jsou 2 dušičkové listy - ŠIFRA. Dá se splnit i ve skupinkách - běhací diktát, kdy jeden vždy vybíhá a zjišťuje písmeno pod číslem. Zjistí tak tajenku - co je napsáno na vstupní bráně tišnovského hřbitova.. Můžeme se nad tímto zamyslet, zda děti textu rozumí, k tomu nalepit svíčku a věnec.

257193
Matematika
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Písemné sčítání a odčítání. Násobení a dělení. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Klaunův balónek: Vyplníme
36.00 Kč
244902
Matematika
2., 3., 4., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 32 kartiček s ,,ŘETÍZKY " zaměřené na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10. Dále soubor
36.99 Kč
402979
Český jazyk
4., 5., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Udělejme si zábavnější výuku při příležitosti ,,DEN STROMŮ” a nejen při tomto dni..... Vytvořme společný strom z listů
38.00 Kč
70213
Český jazyk
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
,,Propojme matematiku s prvoukou a českým jazykem i hudební výchovou. Materiál obsahuje 4 PL zaměřených na MATEMATIKU –
39.00 Kč
Halloween, dušičky - 4. - 5. r. Halloween, dušičky - 4. - 5. r.
Soubor obsahuje 10 tvořivě vzdělávacích PL, zaměřených na opakování různého učiva s HALLOWEENSKOU TEMATIKOU: Strašidelný dům s dalšími halloweenskými doplňky....3D dýně, duchové, kočka, měsíc, netopýr. Každá tato část obsahuje úkoly, které na nich žáci mají splnit a až poté dolepit k domu: Nejprve přilepí k domu okna a dveře podle anglického překladu obrázku. Anglické slovíčko mohou ještě pod natištěné opsat. Duchové - do jednoho doplňují správné y,ý/i,í /vyjmenovaná slova), do dalšího vymýšlí věty podle větných vzorců a k poslednímu souvětí napíší vzorec. V měsíci nadepíší číslici slovního druhu. Splní úkoly z dýně - určování pádů, osob,...vypočítají příklady -násobení, dělení - malá i velká násobilka. V materiálu také najdete netopýra, kterého můžeme po splnění úkolů nalepit k domu... -text o netopýrovi a k němu jsou další netopýři se slovy, které jsou vynechané v textu. Tato slova může učitel rozmístit po třídě, po chodbě, může k nim připsat i aktuálně počítané příklady a do textu výsledky. Děti chodí a hledají netopýry a na vynechaná místa dopisují správná slova. Zodpoví podle textu otázky v netopýrovi. Dalším materiálem je mumie - kdy mají za úkol žáci zjistit jméno této mumie. Učitel opět rozstříhá a rozmístí malé duchy s výsledkem a písmenem. Žáci hledají, počítají a dopisují výsledky a písmena. Posledním materiálem jsou 2 dušičkové listy - ŠIFRA. Dá se splnit i ve skupinkách - běhací diktát, kdy jeden vždy vybíhá a zjišťuje písmeno pod číslem. Zjistí tak tajenku - co je napsáno na vstupní bráně tišnovského hřbitova.. Můžeme se nad tímto zamyslet, zda děti textu rozumí, k tomu nalepit svíčku a věnec.
UUCZ-405831
Anglický jazyk>Český jazyk>Matematika>Pracovní listy>4.>5.>Speciální pedagogika>Halloween, Dušičky
56.00