Materiály od uživatele ŠKOLA NENÍ NUDA ŠKOLA HROU IVANA ŠIMANOVÁ

Jmenuji se Ivana Šimanová, učím na 1. stupni ZŠ již dvanáctým rokem. Většinou učím nižší ročníky 1. a 2. třídu. Moje práce je i můj koníček, nesmírně mě baví vytvářet stále nové materiály do hodin, které hodiny oživí. Tvořím a připravuji na dané téma pro děti i celé bloky, které se prolínají mezipředmětově.

Odměnou mi vždycky jsou děti, které učím a které se do školy stále těší.

279068
Český jazyk
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
4PL - 2 matematika, 2PL ČJ . Násobení, dělení a + - do 100, slovní druhy, vyjmenovaná slova B, L, M, vykreslování, pěkná
48.00 Kč
279066
Český jazyk
4., Speciální pedagogika
Pracovní listy
ČJ - vzory podstatných jmen - doplnění správného i,í/y,ý, Dokončení příběhu. Přepis, oprava chyb. Větné vzorce
39.00 Kč
277414
Anglický jazyk
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Všechny PL mají napsaný popis na PL. V listech PL AJ a v M jsou čísla. K těmto listům děti píší příklad nebo překlad
49.00 Kč
273800
Český jazyk - čtení
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Lapbook
Lapbook: PL přeložíme na půl, potištěnou stranou dovnitř. Nastřihneme čáry, které prosvítají. Tento dílek protlačíme po
55.00 Kč
273232
Český jazyk
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, antonyma. Dokončení příběhu. Přepis, oprava chyb. Matematika - + - do 100 s přechodem přes
37.00 Kč
267438
Matematika
2., 3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 28 kartiček s ,,ŘETÍZKY " zaměřené na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset. Dále
44.00 Kč
267083
Matematika
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 28 kartiček s ,,ŘETÍZKY " zaměřené na sčítání a odčítání do 10 bez přechodu přes základ deset. Dále
44.00 Kč
266591
Český jazyk
3., 4., 5., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Třídění květů PODLE PÁDU ke správnému květináči. Doporučuji vytisknout, zalaminovat, podlepit suchým zipem pro opakované
55.00 Kč
266567
Matematika
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 28 kartiček s ,,ŘETÍZKY " zaměřené na sčítání a odčítání do 1000 . Dále soubor obsahuje prázdné
43.98 Kč
266452
Český jazyk
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
ČESKÝ JAZYK 3 .třída 2PL SLOVNÍ DRUHY 2PL VYJMENOVANÁ SLOVA PO B,L,M
35.00 Kč
266446
Český jazyk - gramatika
2., 3., 4., 5., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Třídění lístků podle slovních druhů. Doporučuji vytisknout, zalaminovat a podlepit suchým zipem. PL podstatná jména
58.00 Kč
265113
Český jazyk
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
ČJ - vyjmenovaná slova po B, L, M. Dokončení příběhu. Matematika - násobení a dělení, + - do 100 s přechodem přes 10
37.00 Kč