Sporty/ sloveso can

Předmět:
Ročník:
Téma:
Počet stran:
8
Velikost: 3.34 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
17. 1. 2024
Sdílet:

Kartičky na procvičování slovní zásoby sporty. Vytvořeno podle učebnice Chit Chat 2.

V materiálu jsou sporty: play tennis, play hockey, play football, play basketball, dive, skate, ride a bike, ride a horse, ski, dance, swim, run, throw a sing (navazuje na předchozí lekci).

Materiál je doplněn pracovním listem na procvičování vazeb se slovesem can nebo can´t. Žáci dostanou několik kartiček, to jsou sporty, které umí. Ostatní sporty neumí. Žáci chodí po přídě a ptají se spolužácků, zda daný sport umí či neumí. Zde lze vhodně diferencovat, pokročilejší žáci se mohou ptát více spolužáků.

Kartičky k aktivitě lze použít i jako pexeso či trixeso.

Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ.

RVP výukové cíle:

  • CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
  • CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
  • CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
  • CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
  • CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
  • CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Klíčové kompetence:

  • Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Kompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

  • Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

 

Další produkty od autora Magdalena Weinerová

404558
Anglický jazyk
4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje soubor sedmi plakátků s ikonami počasí na mapě Spojeného království s vybranými městy, dále sadu 14
35.00 Kč
433807
Anglický jazyk
3., 4., 5., 6., 7.
Didaktické hry
Soubor se skládá se 80 kartiček vánočních zvyků, aktivit či dekorací včetně pozadí. Lze vytisknout i jednostranně
30.00 Kč
371864
Anglický jazyk
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Brožura obsahuje 65 a 126 otázek a úkolů. Lze využít vcelku nebo nastříhat na kartičky. Hra pro procvičování frází a
40.00 Kč
405149
Anglický jazyk
4., 5.
Didaktické hry
Materiál obsahuje 32 kartiček známých osobností s jejich údaji jako je celé jméno, datum narození, národnost a jazyky
39.00 Kč
Sporty/ sloveso can Sporty/ sloveso can
Kartičky na procvičování slovní zásoby sporty. Vytvořeno podle učebnice Chit Chat 2. V materiálu jsou sporty: play tennis, play hockey, play football, play basketball, dive, skate, ride a bike, ride a horse, ski, dance, swim, run, throw a sing (navazuje na předchozí lekci). Materiál je doplněn pracovním listem na procvičování vazeb se slovesem can nebo can´t. Žáci dostanou několik kartiček, to jsou sporty, které umí. Ostatní sporty neumí. Žáci chodí po přídě a ptají se spolužácků, zda daný sport umí či neumí. Zde lze vhodně diferencovat, pokročilejší žáci se mohou ptát více spolužáků. Kartičky k aktivitě lze použít i jako pexeso či trixeso. Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. RVP výukové cíle: CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Klíčové kompetence: Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Kompetence sociální a personální – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  
UUCZ-74310
Anglický jazyk>Didaktické hry>Pracovní listy>4.>Sport
28.00