ULICE ,,POLOLETNÍ" 3. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV,AJ, ČTENÍ

Kategorie:
Počet stran:
9
Velikost: 2.75 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
21. 1. 2023
Cena:
55 Kč vč. DPH
Sdílet:

Vytvořme si s dětmi ve třídě ulici ,,POLOLETNÍ". Zopakujme si český jazyk - vyjmenovaná slova po B,L, slovní druhy,...matematiku - násobení, sčítání do 100 s přechodem přes 10, slovní úloha, PRV - významné dny, svátky, se kterými jsme se setkali během tohoto pololetí, opakování měsíců v roce,..AJ-čísla, barvy, školní potřeby,...ČTENÍ- s porozuměním...

Vytvoříme si domečky z jednotlivých PL. Každý PL je zaměřený na jeden předmět. ČJ, M, AJ, PRV, ČTENÍ. Hotové domečky můžeme postavit nebo bez konečného slepení dát na nástěnku a poté třeba vlepit do sešitu.(My máme památeční sešit, tak budeme pak lepit tam.) Vyplníme domečky, přehneme na půl potištěným dovnitř a slepíme ,,zády" k sobě. Vytvoří se taková ,,knížka". Když ji slepíme úplně, domeček postavíme. Aby domeček stál, jsou zapotřebí alespoň 3 domečky. Učitel může použít libovolný počet domečků. (vyplněných PL) Český jazyk: V okně doplní správné i,í/y,ý. Pastelkou najdou a zvýrazní vyjmenovaná slova.To stejné i v závěji. Nadepíší slovní druhy. Ke kořenu LED - vymyslí slova příbuzná. Na prázdné linky píší, vymýšlí věty s některým vyjmenovaným slovem z okna či závěje. Dodělají střechu - doplní vynechané písmeno, vykreslí, vystřihnou a lepí ke správnému i,í/y,ý. Čtení: Prvouka: Matematika: Anglický jazyk: Ve střeše sčítací pyramida. V oknech násobení a sčítání do 100 (dvojciferná čísla). Slovní úloha. Ve střeše vykreslují anglické věty a český překlad stejnou barvou. Ke školním předmětům píší slovíčka a vykreslí je nadepsanou barvou. U čísel může učitel diktovat jaké číslo a jakou barvou mají vykreslit, poté pod čísla píší anglický překlad čísel. Odpoví na otázky. Vykreslí měsíce barvou ročního období. Vystřihnou a lepí na správné číslo. Lze lepit i za koneček, aby bylo vidět po odkrytí číslo pod tím. Lepí ,,žaluzie" do okna. Jedna se týká ČR a jedna přehledu svátků a událostí během uplynulého pololetí. Lepí od největší části po nejmenší. Můžeme dělat společně jako takové shrnutí - opakování. Vystřihneme obrázky a lepíme je k jednotlivým měsícům. Místo pod ,,žaluziemi" i linky pod nechávám prázdné pro variabilní použití učitele.... My například psali listnaté stromy, jehličnaté, ovocné. Děti si přečtou text, odpoví na uvedené otázky. Ve střeše vykreslí slova, která se vyskytují v textu a z textu vypíší vlastní jména.

Přikládám prázdné vločky, do kterých si děti mohou napsat jméno, vykreslit, vystřihnou a můžeme ,,POLOLETNÍ" ULICI DOZDOBIT zimní tematikou.

286684
Anglický jazyk
2., 3., 4., 5., Speciální pedagogika
Pracovní listy
KARTY SE SLOVÍČKY A4, A5. Malé kartičky. Košík, zahrádka k variabilnímu osvojení slovíček: slepice, košík, kohout
62.00 Kč
129192
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Koloběh vody v přírodě, písnička o vodě, skupenství vody, ,,pětilístek“, pranostiky, co už vím o vodě,… Vystřihneme
35.00 Kč
195716
Matematika
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Tematicky se nám materiál může hodit do ,,BABÍHO LÉTA" či k HALLOWEENU. Materiál obsahuje pavučinu k vykreslení ( + - do
35.00 Kč
177820
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Výzdoba třídy
Materiál obsahuje 34 nápisů vhodné nejen do hodin angličtiny, kdy učitel může použít instrukce při samostatné práci, ale
50.00 Kč
ULICE ,,POLOLETNÍ" 3. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV,AJ, ČTENÍ ULICE ,,POLOLETNÍ" 3. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV,AJ, ČTENÍ
Vytvořme si s dětmi ve třídě ulici ,,POLOLETNÍ". Zopakujme si český jazyk - vyjmenovaná slova po B,L, slovní druhy,...matematiku - násobení, sčítání do 100 s přechodem přes 10, slovní úloha, PRV - významné dny, svátky, se kterými jsme se setkali během tohoto pololetí, opakování měsíců v roce,..AJ-čísla, barvy, školní potřeby,...ČTENÍ- s porozuměním... Vytvoříme si domečky z jednotlivých PL. Každý PL je zaměřený na jeden předmět. ČJ, M, AJ, PRV, ČTENÍ. Hotové domečky můžeme postavit nebo bez konečného slepení dát na nástěnku a poté třeba vlepit do sešitu.(My máme památeční sešit, tak budeme pak lepit tam.) Vyplníme domečky, přehneme na půl potištěným dovnitř a slepíme ,,zády" k sobě. Vytvoří se taková ,,knížka". Když ji slepíme úplně, domeček postavíme. Aby domeček stál, jsou zapotřebí alespoň 3 domečky. Učitel může použít libovolný počet domečků. (vyplněných PL) Český jazyk: V okně doplní správné i,í/y,ý. Pastelkou najdou a zvýrazní vyjmenovaná slova.To stejné i v závěji. Nadepíší slovní druhy. Ke kořenu LED - vymyslí slova příbuzná. Na prázdné linky píší, vymýšlí věty s některým vyjmenovaným slovem z okna či závěje. Dodělají střechu - doplní vynechané písmeno, vykreslí, vystřihnou a lepí ke správnému i,í/y,ý. Čtení: Prvouka: Matematika: Anglický jazyk: Ve střeše sčítací pyramida. V oknech násobení a sčítání do 100 (dvojciferná čísla). Slovní úloha. Ve střeše vykreslují anglické věty a český překlad stejnou barvou. Ke školním předmětům píší slovíčka a vykreslí je nadepsanou barvou. U čísel může učitel diktovat jaké číslo a jakou barvou mají vykreslit, poté pod čísla píší anglický překlad čísel. Odpoví na otázky. Vykreslí měsíce barvou ročního období. Vystřihnou a lepí na správné číslo. Lze lepit i za koneček, aby bylo vidět po odkrytí číslo pod tím. Lepí ,,žaluzie" do okna. Jedna se týká ČR a jedna přehledu svátků a událostí během uplynulého pololetí. Lepí od největší části po nejmenší. Můžeme dělat společně jako takové shrnutí - opakování. Vystřihneme obrázky a lepíme je k jednotlivým měsícům. Místo pod ,,žaluziemi" i linky pod nechávám prázdné pro variabilní použití učitele.... My například psali listnaté stromy, jehličnaté, ovocné. Děti si přečtou text, odpoví na uvedené otázky. Ve střeše vykreslí slova, která se vyskytují v textu a z textu vypíší vlastní jména. Přikládám prázdné vločky, do kterých si děti mohou napsat jméno, vykreslit, vystřihnou a můžeme ,,POLOLETNÍ" ULICI DOZDOBIT zimní tematikou.
UUCZ-245169
Anglický jazyk>Český jazyk>Matematika>Pracovní listy>3.>Speciální pedagogika
55.00